Echtscheiding

Een echtscheiding is de ontbinding van een huwelijk, uitgesproken door de rechtbank.

De wet kent 2 vormen van echtscheiding:

  • echtscheiding door onderlinge toestemming
  • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Procedure

Wanneer het vonnis definitief is (kracht van gewijsde), stuurt de rechtbank,  een uittreksel naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft dan 1 maand de tijd om het vonnis over te schrijven en verwittigt dan jou of de burgerlijke stand van je woonplaats.

Je kan een afschrift van de overschrijving van je echtscheidingsvonnis krijgen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je destijds huwde.


Contact