Uittreksel uit echtscheidingsakte

Maak een afspraak

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

De akte van echtscheiding vermeldt:

 • het aktenummer van de huwelijksakte
 • de naam en voornamen van de personen die uit de echt gescheiden zijn
 • de gegevens van de (buitenlandse) beslissing (zoals voorzien in artikel 41, §1 BW).

Afschrift of uittreksel van de akte van echtscheiding 

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Een afschrift of uittreksel van de echtscheidingsakte kan worden aangevraagd door: 

 • de betrokkenen 
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • je erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je kan via mail, het thuisloket, via brief of aan het loket een uittreksel/afschrift bekomen.

Doe je de aanvraag via het thuisloket dan krijg je het uittreksel/afschrift direct in je mailbox.

Doe je de aanvraag via mail of via brief met een kopie van je identiteitskaart dan sturen we je uittreksel/afschrift op.

Meebrengen

Als u het document zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een ingevuld en getekend volmachtformulier van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

Bedrag

Gratis

Maak een afspraak

Contact