Dr. Hemerijckx

Dr HemerijckxDe wereldbefaamde melaatsendokter Frans Hemerijckx (°1902-+1969) werkte in Congo in Dikungu en later in India in Polambakkam. In Congo hield hij tot in de kleinste dorpen zijn “consultaties onder de bomen” waar hij de melaatsen onder een grote boom verzorgde. Zijn sobere maar indrukwekkende monument herinnert aan een persoon die allicht de grootste Ninovieter mag worden genoemd, zijn hele leven stond immers in het teken van de strijd tegen melaatsheid en hij wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne leprabestrijding.

Het monument is van de hand van beeldhouwersechtpaar De Puydt-Canestraro.


Contact informatie