Dierenbegraafplaats

 

Het kerhof van Ninove werd uitgebreid met een dierenbegraafplaats. Op deze begraafplaats kan je je gezelschapsdier (of de as ervan) begraven of uitstrooien.

Onder gezelschapsdieren verstaan we onder meer katten, honden, hamsters, cavia's, konijnen, muizen, ratten, reptielen, vissen, vogels ... Heb je een ander dier, waarbij er twijfel is of het al dan niet begraven mag worden op de dierenbegraafplaats, dan beslist de burgemeester.

Wil je je dier begraven of verstrooien?

Wil je je dier laten begraven of verstrooien op de begraafplaats, dan ga je op het stadhuis naar de dienst burgerzaken, waar je het aanvraagformulier invult.

De stad zorgt voor:

 • het delven en vullen van het graf
 • het begraven van de urne
 • het neerlaten van het overleden dier of het begraven van de urne
 • het uitstrooien van de as

Je gezelschapsdier wordt begraven of verstrooid binnen de twee werkdagen na de aangifte van het overlijden. Uiteraard kan je aanwezig zijn bij het begraven of het verstrooien van je dier.

Hoeveel kost het?

 • Begraven in volle grond: 50 euro
 • Begraven as na crematie: 40 euro
 • Uitstrooiing met plaatsing identificatie: 20 euro

Nog enkele punten

 • De dieren blijven begraven voor 10 jaar.
 • Enkel als je gedomicilieerd bent in Ninove, kan je je dier laten begraven of verstrooien op de begraafplaats.
 • De begraving van een overleden dier of de asverstrooiing kan enkel op werkdagen en dit tussen 13 en 15 uur. Op reglementaire feestdagen, lokale verlofdagen of dienstvrijstellingen van het personeel van de begraafplaatsen kan uiteraard ook niet begraven worden.
 • De grafzerken of andere graftekens meten maximaal 50 cm x 50 cm. De hoogte blijft beperkt tot 15 cm, gemeten vanaf het maaiveld.
 • Voor het plaatsen van grafzerken en graftekens heb je een vergunning nodig van het college van burgemeester en schepenen. Grafzerken of graftekens die geen vergunning hebben, worden verwijderd.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de bewaring van je dier (tussen overlijden en begraving of verstrooiing) en voor het transport naar de begraafplaats.
 • Gebalsemde gezelschapsdieren of dieren die voorwerp uitmaken van thanatopraxie, worden niet begraven. Bij het begraven van je dier, worden geen toxische of niet-biologisch afbreekbare stoffen mee begraven.
 • Je kan biologisch afbreekbare lijkzakken verkrijgen bij de dienst burgerzaken. Zorg je zelf voor een omhulsel, dan moet het voldoen aan de wettelijke voorwaarden (vermelding in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van de voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden).
 • Heeft je dier een implantaat dat werkt op een batterij, dan moet je de batterij eerst laten verwijderen.

Contact informatie