Solden- en sperperiode

Solden

Tweemaal per jaar mogen ondernemingen verkopen tegen sterk verlaagde prijzen onder de benaming 'solden' of onder een andere gelijkwaardige benaming.

Soldenperiode

Er zijn twee vaste soldenperiodes:

 • van 3 januari t.e.m. 31 januari
   Wanneer 3 januari een zondag is, begint de soldenperiode op 2 januari
 • van 1 juli t.e.m. 31 juli
  Wanneer 1 juli een zondag is, begint de soldenperiode op 30 juni

Sectoren

Alle sectoren kunnen deelnemen aan de solden.

Regels soldenperiode

 • Een onderneming mag enkel de goederen in solden verkopen die ze voor de start van de soldenperiode al te koop heeft aangeboden gedurende minstens dertig dagen en die nog in haar bezit zijn aan het begin van de soldenperiode.
 • De onderneming die haar goederen in solden wil verkopen, moet dat doen tegen verlaagde prijzen. De goederen moeten dus tegen een lagere prijs dan hun referentieprijs worden aangeboden.
 • Oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen ten aanzien van consumenten zijn verboden.
 • Een aankondiging van prijsvermindering moet effectief zijn en mag niet misleidend zijn. De prijsvermindering dient toegepast te worden op een prijs die voorheen gedurende enige tijd werd toegepast. De consument moet een reëel voordeel genieten aangezien hij op basis daarvan zijn beslissing tot aankopen neemt of zal nemen.
 • Het is aan de onderneming om de juistheid van de aangekondigde vermindering te bewijzen.
 • In de praktijk moet geval per geval worden bepaald of de aankondiging van prijsvermindering niet oneerlijk is.
 • De onderneming mag ook met verlies verkopen.

Sper

De presolden- of sperperiode is de periode van één maand die voorafgaat aan het begin van de soldenperiode.

Sperperiode

 • Van 3 december t.e.m. 2 januari
  Wanneer 3 januari een zondag is, loopt de sperperiode voor de wintersolden van 2 december t.e.m. 1 januari.
 • Van 1 juni t.e.m. 30 juni
  Wanneer 1 juli een zondag is, loopt de sperperiode voor de zomersolden van 31 mei t.e.m. 29 juni.

Sectoren

De sperperiode beperkt zich tot de sectoren kleding, lederwaren en schoenen.

Regels sperperiode

Voor de betrokken sectoren is het verboden om:

 • prijsverminderingen aan te kondigen die hun uitwerking hebben tijdens de periode die aan de solden voorafgaat (= de sperperiode)
 • waardebonnen te verspreiden die recht geven op een prijsvermindering tijdens deze periode

De bedoeling hiervan is, te garanderen dat de prijs van de soldenproducten effectief gedaald is en dat alle ondernemingen uit deze sectoren tegelijkertijd, op de voorziene data, beginnen met de solden.

Handelsmanifestaties georganiseerd tijdens de sperperiode

Tijdens de sperperiode mogen prijsverminderingen worden toegepast op braderijen die:

 • Georganiseerd worden door de plaatselijke verenigingen van ondernemingen of met hun medewerking
 • Hoogstens 4 dagen duren per sperperiode.

Controle

De Algemene Directie Economische Inspectie controleert de naleving van de regels voor de sper- of soldenperiode.

Nuttige links


Contact informatie

Contactpersonen