Nachtwinkels

Wat is een nachtwinkel?

De definitie van een nachtwinkel is bepaald in artikel 2, 9° van de wet van 10 november 2006 betreffende openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.

Om als nachtwinkel te worden beschouwd, dient je winkel te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Enkel verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen
  • Maximum 150 m² netto verkoopsoppervlakte 
  • De winkel moet op duidelijke en permanente manier de vermelding 'nachtwinkel' dragen
  • De winkel moet zich houden aan volgende sluitingsuren: 7 uur - 18 uur

Een dag- en nachtwinkel op hetzelfde adres is niet mogelijk. Enkel indien het om aparte vestigingseenheden gaat, is deze combinatie toegestaan.

Openen van een nachtwinkel?

Indien je een nachtwinkel wenst te openen, dan dien je ingeschreven te zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hiervoor ga je naar een ondernemingsloket naar keuze.

De belastingplichtige is er eveneens toe gehouden voorafgaandelijk aan elke economische activiteit aangifte te doen bij het gemeentebestuur.

Neem zeker ook een kijkje op onze pagina Startend ondernemer? Zelf aan de slag!

Belasting op nachtwinkels

Er wordt vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 een openingsbelasting van 6.000 euro en een jaarlijkse belasting van 1.500 euro geheven op nachtwinkels die gelegen zijn op het grondgebied van de stad Ninove. Meer informatie vind je op volgende pagina Belasting op nachtwinkels.


Contact informatie

Contactpersonen