Openingsuren en wekelijkse rustdag

De kleinhandel is onderworpen aan de wet van 10 november 2006 en latere wijzigingen die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag opleggen.

Voor wie?

 • Alle kleinhandelaars:
  buurtwinkels, supermarkten, bakkers, slagers, bloemenwinkels, apothekers, kledingzaken, nachtwinkels, meubelzaken, ...
 • Privaat bureaus voor telecommunicatie:
  belwinkels, phoneshops, ... 

Niet van toepassing op:

 • verkoop van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen
 • diensten, incl. horeca, gokkantoren en speelautomatenhallen
 • automatenshops
 • groothandelszaken met uitsluitend verkoop aan handelaars
 • ambulante handelaars
 • webshops

Wettelijke sluitingsuren

Kleinhandel

Vrijdagen en werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan

Vóór 5 uur en na 21 uur 

 Alle andere dagen

Vóór 5 uur en na 20 uur

Nachtwinkels

Voor nachtwinkels gelden de wettelijke sluitingsuren van 7 uur tot 18 uur.  

Privébureau voor telecommunicatie

Voor privébureaus voor telecommunicatie gelden de wettelijke sluitingsuren van 20 uur tot 5 uur.  

Wekelijkse rustdag

Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren.

Zondag of een andere dag?

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag.

Indien hij de wekelijkse rustdag niet op zondag neemt, moet de handelaar deze sluitingsdag met het aanvangsuur op een zichtbare plaats (etalage van de winkel/inkomdeur) kenbaar maken.

Algemene regels

 • Op de wekelijkse rustdag is het verboden voor de handelaar om:
  • de consument toegang te verlenen tot de vestigingseenheid
  • rechtstreekse verkoop van producten toe te staan
  • leveringen aan huis uit te voeren
 • De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, vanaf 5 uur 's ochtends of vanaf 13 uur 's middags
 • Indien de rustdag voor een wettelijke feestdag valt, mag de handelaar de rustdag verplaatsen naar de dag volgend op de feestdag
  • de handelaar moet een eventuele verschuiving van de rustdag niet melden aan de stad
  • de handelaar is vrij om te beslissen, hij is m.a.w. niet verplicht de rustdag te verplaatsen
  • een kleinhandelszaak mag open zijn op een wettelijke feestdag op voorwaarde dat deze dag niet samenvalt met de wekelijkse rustdag

Wijzigen wekelijkse rustdag?

De keuze van wekelijkse rustdag moet minimum 6 maanden worden aangehouden. Daarna kan de handelaar eventueel een andere rustdag kiezen, maar ook dan moet hij die keuze minimaal 6 maanden aanhouden. Dit geldt eveneens voor startende ondernemers.

Afwijkingen op wekelijkse rustdag en openingsuren

Afwijkingen per gemeente

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan:

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten
 • de afwijkingen m.b.t. wekelijkse rustdag mogen max. 15 weken/jaar bedragen
 • de afwijkingen m.b.t. openingsuren mogen max. 15 kalenderdagen/jaar bedragen
 • een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis verleend worden.

Afwijkingen Ninove 2023

Het college van burgemeester en schepenen stelde voor 2023 een aantal afwijkingsperiodes vast voor het hele grondgebied van de stad Ninove. De resterende afwijkingen werden per zone toegestaan ter gelegenheid van braderijen, evenementen of bijzondere aanvragen.

Afwijkingen Ninove 2024

Een aanvraag tot het verkrijgen van een afwijking op de wekelijkse rustdag en openingsuren voor 2024 bezorg je vóór 1 december 2023  via:

 • het digitaal aanvraagformulier
 • een brief aan het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. dienst lokale economie, Centrumlaan 100, 9400 Ninove
  • vermeld bij je aanvraag:
   • gewenste datum/data
   • volgorde van prioriteit (geef de data mee in volgorde van belangrijkheid) 
   • reden van aanvraag

Afwijkingen m.b.t. de aard van de handel

Volgende activiteiten/inrichtingen zijn niet onderworpen aan de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag:

 • home parties
 • thuisverkopen op uitnodiging van de consument
 • stations van NMBS/Openbaar vervoer
 • internationale luchthavens en havenzones
 • tankstations op het domein van de autosnelwegen

Afwijkingen m.b.t. de verkochte productgroepen

Indien een handelaar met de verkoop van één van de onderstaande productgroepen minstens 50% van het jaarlijks zakencijfer genereert, dan is deze handelaar niet gebonden aan de wet openingsuren: 

  • kranten, tijdschriften, tabaksproducten, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij
  • verkoop en verhuur van DVD's, CD's en videospelen
  • brandstof en olie voor autovoertuigen
  • consumptie-ijs in individuele porties
  • voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt

Voorwaarden?

 • Alle producten binnen de productgroep moeten te koop worden aangeboden
 • De handelaar moet de 50%-voorwaarde behalen binnen één productgroep 

Controle

Controle op deze wetgeving gebeurt door:

 • officieren en agenten van de federale en lokale politie
 • inspecteurs en controleurs van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie 

Nuttige links


Contact informatie