Despauterius

Despauterius

“Hier ligt de eenogige die nochtans scherper zag dan Argus dien het Vlaamse Ninove voortbracht en missen moest”, zo staat het op zijn grafsteen in Komen die herinnert aan een uitzonderlijke figuur: Johannes Despauterius. Geboren in 1480 in Ninove was Janne De Spauter, die als humanist zijn naam verlatijnste tot “Johannes Despauterius”, rond 1500 reeds docent aan de Universiteit in Leuven waar hij de graad van “Magister in Artibus” had behaald.

Despauterius verwierf wereldfaam door zijn handboeken voor het onderwijs van de Latijnse grammatica en rethorica. Het beeldje toont hem leunend op zijn zeven werken die hij daarover schreef. Hij leefde en werkte o.a. in Komen (Henegouwen) waar hij in 1520 stierf.

Dit kleine monument voor een grote Ninovieter is van de hand van René Daelman, gewezen stadsgids en medestichter van de VVV-Ninove vzw. Despauterius kreeg zijn stek aan de naar hem genoemde Despauteerstraat, achteraan de bibliotheek, niet toevallig een plek waar veel (boeken)wijsheid is vergaard…

 


Contact informatie