Decreet Vlaamse Wooncode

Dit decreet kan worden beschouwd als de wetgeving voor het woonbeleid in Vlaanderen. Het uitgangspunt is dat iedere burger recht heeft op een behoorlijke huisvesting.

Dit wil men verwezenlijken door het bevorderen van de beschikbaarheid van aangepaste woningen. Dit zijn woningen gelegen in een goede omgeving, van goede kwaliteit, beschikbaar voor een betaalbare prijs én met woonzekerheid.

De Vlaamse wooncode kan je raadplegen op de website van Wonen Vlaanderen.


Contact informatie