Verkeerscommissie

De Verkeerscommissie is een intern adviesorgaan van deskundigen die maandelijks samenkomt en enkel advies aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad geeft. Ze behandelt alle zaken die met mobiliteit te maken heeft en zoekt oplossingen voor gemelde probleemsituaties, doet voorstellen of verleent advies voor (her)aanleg of (her)inrichting van straten en kruispunten.

Leden

 • Ann Wittouck, sectorverantwoordelijke grondgebiedzaken
 • Benny Van Holder, diensthoofd verkeer - politie
 • Christophe Van De Voorde, hoofdinspecteur verkeer - politie
 • Bram Vermeulen, administratief medewerker verkeer
 • Katrien De Cooman , Mobiliteitsambtenaar
 • Frederik De Coster, duurzaamheidsambtenaar
 • Marc Penne, signalisatiedienst
 • Pascal Van de Waeter, brandweercommandant
 • Patrick Van Wijnendaele, diensthoofd openbare werken
 • schepen van openbare werken
 • schepen van verkeer

Contact informatie