Adviesraad voor cultuurbeleid

De gemeenteraad van 30 mei 2013 besliste om twee raden voor cultuurbeleid te installeren: een erfgoedraad en een kunst- en cultuurraad. Beide raden zijn samengesteld uit een algemene vergadering, een stuurgroep en themagroepen.

  • De erfgoedraad is bevoegd voor inspraak over het historisch en cultureel patrimonium van de stad. We delen het patrimonium op in onroerend cultureel patrimonium (zoals historisch-waardevolle gebouwen en sites) en roerend of immaterieel cultureel patrimonium (“alles wat we van vorige generaties erven én waard vinden om het te bewaren, zoals kunstwerken, historische voorwerpen, ambachtelijke gebruiksvoorwerpen, foto's, verhalen, liederen, het dialect, sociale en religieuze gewoonten”).
  • De kunst- en cultuurraad is bevoegd voor inspraak over het kunsten- en cultuurbeleid van de stad. Het doel is het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van Ninove. Zowel verenigingen als individuele geïnteresseerden zijn lid van deze adviesraad.

Een overkoepelend cultuurforum bewaakt het samenspel tussen de erfgoedraad en de kunst- en cultuurraad en organiseert inspraak voor een specifieke doelgroep of over een onderwerp dat buiten de bevoegdheid van de beide deelraden valt.

Meer info lees je in het organiek reglement voor adviesraden van het cultuurbeleid terugvinden.

Lid worden?

Wil je als vereniging graag lid worden van de erfgoedraad of de kunst- en cultuurraad? Ben je persoonlijk geïnteresseerd in kunst en cultuur? Stel je kandidaat bij de dienst cultuur, cultuur@ninove.be, tel. 054 50 52 85.


Contact informatie