Recyclagepark

In Ninove is ILvA verantwoordelijk voor de uitbating van het recyclagepark. Alle inwoners van het ILvA-werkingsgebied kunnen op hun recyclageparken terecht voor het deponeren van afval. Het enige wat je nodig hebt om toegang te krijgen is je identiteitskaart.

Tarieven

De tarieven in de ILvA-recyclageparken zijn overal dezelfde. Je betaalt per kilogram afval die je brengt.

 • 0- 2.000 kg aanbrengen kost 0,05 euro/kg
 • 2.001 - 5.000 kg aanbrengen kost 0,10 euro/kg
 • > 5.000 kg aanbrengen kost 0,20 euro/kg
 • 100 kg recycleerbaar afval: vrijstelling

Het goede nieuws is dat elk gezin per kalenderjaar de eerste 100 kilogram recycleerbaar afval gratis mag brengen. Die kosteloze hoeveelheid is bedoeld om het gezin geen twee keer te laten betalen voor afval waarvoor bij aankoop reeds een recyclagebijdrage is betaald. Kom je later op het jaar met een koelkast en je hebt reeds meer dan 100 kilogram recycleerbaar afval gebracht, dan wordt het voordeel reeds als genoten beschouwd...

De maatregel met betrekking tot cementgebonden asbest, een niet-recycleerbare afvalfractie, blijft wel bestaan. Jaarlijks mag elk gezin 200 kg asbest gratis naar het containerpark brengen. Daartoe dient de bezoeker op de asbestbel te drukken. De boodschap op de zuil aan de ingang van het containerpark wordt aangepast. Nadat een bezoeker zijn identiteitskaart in de zuil heeft gestoken, verschijnt de vraag "heeft u ook niet-recycleerbaar afval mee?". Indien "ja" wordt geantwoord en het aangeboden afval geen cementgebonden asbest is, verschijnt de boodschap dat het bezoek betalend zal zijn en opent de slagboom.

Openingsuren recyclagepark Ninove

 • maandag gesloten
 • dinsdag van 8.30 uur tot 14.30 uur
 • woensdag van 13 uur tot 19 uur
 • donderdag van 13 uur tot 19 uur
 • vrijdag gesloten
 • zaterdag van 9 uur tot 16 uur
 • zon- en feestdagen gesloten

Sluitingsdagen recyclagepark Ninove

 • maandag 22 april 2019

 • woensdag 1 mei 2019

 • donderdag 30 mei 2019

 • maandag 10 juni 2019

 • donderdag 11 juli 2019

 • donderdag 15 augustus 2019

 • zaterdag 2 november 2019

 • maandag 11 november 2019

 • woensdag 25 december 2019

 • woensdag 1 januari 2020

 • donderdag 2 januari 2020

 • maandag 24 februari 2020

 • dinsdag 3 maart 2020

  zie website ILvA

Wat als ... je afstand zou doen van je 100 kilogram vrijstelling?

Sommige inwoners zijn niet akkoord met de regeling van de 100 kg vrijstelling. Zij willen op elk moment van het jaar gratis terecht kunnen met onder andere een koelkast, een fles frituurolie of een autoband. Sinds 2014 kan daarvoor een afstandsverklaring ondertekend worden, dat jou en je gezin dat recht geeft. Voorwaarde is wel dat je deze afvalstoffen (zie onderstaande lijst) aanvoert zonder dat er andere afvalstoffen bij zitten. Je verliest dan natuurlijk wel je recht om ander recycleerbaar afval gratis te brengen.

Mits het ondertekenen van een afstandsverklaring mag je volgende soorten afval gratis naar het containerpark brengen:

 • afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
 • plantaardige oliën en vetten
 • motorolie
 • autobanden (maximum 4)
 • autorbatterijen
 • batterijtjes
 • Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Meer informatie over de werking van het recyclagepark is te vinden op de website van ILvA.


Contact informatie