Conformiteitsattest

Als je een woning of een appartement gaat verhuren of verhuurt, moet deze voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.

Om na te gaan of dit het geval is, kan je een conformiteitsattest aanvragen aan de stad. Dit is niet verplicht. Wanneer je dit aanvraagt, komt iemand van de stad langs om aan de hand van een technisch verslag na te gaan of de woning conform is. Indien het pand voldoet, wordt het conformiteitsattest afgeleverd binnen 60 dagen. Als het pand niet voldoet, kan een ongeschiktheids- of onbewoonbaarheidsprocedure worden opgestart.

Een conformiteitsattest is 10 jaar geldig en vervalt wanneer op een later tijdstip terug een woningonderzoek plaatsvindt (bijvoorbeeld op aanvraag van de huurder) en de woning niet meer conform blijkt te zijn.

De retributie voor het attest bedraagt 62,50 euro.

 

 


Contact informatie