Capaciteit stedelijke basischolen

Capaciteit

De capaciteit van de stedelijke basisscholen wordt vanaf 1 september 2022 beperkt tot volgende maximumaantallen:

Stedelijke basisschool Appelterre, Appelterre-Dorp 48, 9400 Appelterre

 • school: 250 leerlingen
 • niveau kleuteronderwijs: 100 kleuters – per geboortejaar: 25 kleuters
 • niveau lager onderwijs: 150 leerlingen – per leerjaar: 25 leerlingen
 • administratieve vestigingsplaats Appelterre-Dorp 48, 9400 Appelterre: 150 leerlingen lager onderwijs
 • vestigingsplaats Appelterre-Dorp 13A, 9400 Appelterre: 100 kleuters.

Stedelijke basisschool Denderwindeke, Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke

 • school: 750 leerlingen
 • niveau kleuteronderwijs: 300 kleuters – per geboortejaar: 75 kleuters
 • niveau lager onderwijs: 450 leerlingen lager onderwijs – per leerjaar: 75 leerlingen.

Stedelijke basisschool Parklaan-Seringen, Parklaan 11, 9400 Ninove

 • school: 494 leerlingen
 • niveau kleuteronderwijs: 194 kleuters - per geboortejaar: 25 kleuter
  • Vanaf geboortejaar 2020: 22 kleuters per geboortejaar
 • niveau lager onderwijs: 300 leerlingen
  • per leerjaar: 50 leerlingen
 • administratieve vestigingsplaats Parklaan, Parklaan 11, 9400 Ninove: 100 kleuters
 • vestigingsplaats Seringen, Seringenstraat 22, 9400 Ninove: 375 leerlingen: 100 kleuters - 275 leerlingen lager onderwijs.

Stedelijke basisschool Nederhasselt-Voorde, Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt

 • school: 350 leerlingen
 • niveau kleuteronderwijs: 140 kleuters
  • per geboortejaar in de administratieve vestigingsplaats Nederhasselt: 25 kleuters
  • per geboortejaar in de vestigingsplaats Voorde: 10 kleuters
 • niveau lager onderwijs: 210 leerlingen
  • per leerjaar in de administratieve vestigingsplaats Nederhasselt: 25 leerlingen
  • per leerjaar in vestigingsplaats Voorde: 10 leerlingen
 • administratieve vestigingsplaats Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt: 250 leerlingen: 100 kleuters – 150 leerlingen lager onderwijs
 • vestigingsplaats Geraardsbergsesteenweg 609, 9400 Voorde: 100 leerlingen: 40 kleuters – 60 leerlingen lager onderwijs. 

Contact informatie