Buurthuis de Pallieter Outer

 Buurthuis Outer 

Wat?

CapaciteitVoorzieningen
Max. 136 personen

Tafels en stoelen

Toog met ingebouwde frigo

Kleine keuken

Projectiescherm

Waar?

Smid Lambrechtstraat 100, Outer 

Voor wie?

Het tarief wordt bepaald door de categorie waar uw activiteit toe hoort:

  • Categorie A: activiteiten die als niet-commercieel worden beschouwd en waarbij een toegangsgeld van maximum 15 euro wordt gevraagd.
  • Categorie B: activiteiten waarbij een toegangsgeld vanaf 15 euro wordt gevraagd; eetfestijnen; babyborrels, rouwmaaltijden en familiefeesten; activiteiten van natuurlijke personen of rechtspersonen die een nijverheids- of handelsactiviteit uitoefenen; activiteiten die een winstgevend karakter hebben of verkooppromotie tot doel hebben

Hoeveel kost het?

Categorie ACategorie B
€ 20 per dag€ 300 per dag

Stadsdiensten, scholen uit Ninove en door de stad officieel erkende beheersorganen, adviesraden en dorpsraden zijn vrijgesteld van retributie voor activiteiten die kaderen binnen hun normale werking en niet commercieel zijn van aard.

Hoe kan ik reserveren? 

Je aanvraag gebeurt via het online reservatiesysteem TicketGang. Maak hier een account aan voor jezelf, je vereniging of je bedrijf. Vervolgens maak je zelf een reservatie aan. Beide stappen worden uitgelegd in deze handleiding. Vervolgens keurt de dienst cultuur jouw reservatie goed. Nadien ontvang je een contract en een factuur.

De sleutel haal je af bij de dienst cultuur. 

Praktische afspraken

  • In het buurthuis is geen servies en maar een minimum aan glazen aanwezig, de huurder moet dit zelf voorzien.
  • Het afspelen van elektronisch versterkte muziek (DJ, muziekoptreden, …) is niet toegestaan
  • Babyborrels, rouwmaaltijden en familiefeesten mogen tot maximum 22 uur plaatsvinden

  • Voor drankverbruik in dit buurthuis ben je vrij in de keuze van de leverancier.

  • De huurder zorgt voor de opkuis van het buurthuis na afloop van de activiteit. Kuismateriaal is aanwezig.
  • De huurder neemt het afval na de huur mee.
  • Andere praktische afspraken vind je terug in het huishoudelijk reglement.

Contact informatie