Burenbemiddeling

Wat is burenbemiddeling?

Soms kunnen er kleine, alledaagse problemen met je buur ontstaan die, als ze niet opgelost worden, tot grote frustraties kunnen leiden. Denk maar aan een blaffende hond, overhangende takken of een stinkende composthoop. Het is van het grootste belang om je buur hierop aan te spreken, zodat het probleem aangekaart en hopelijk opgelost kan worden.

Wanneer je buur aanspreken niet kan of niet lukt, kan je beroep doen op de dienst burenbemiddeling. Een team van vrijwillige burenbemiddelaars zet zich in om de partijen rond de tafel te krijgen zodat de communicatie hersteld kan worden, het probleem bespreekbaar wordt en er samen kan gezocht worden naar een oplossing. De burenbemiddelaars zijn neutraal en zullen zelf geen standpunt innemen. De inhoud van deze gesprekken zijn en blijven uiterst vertrouwelijk.

Wanneer kan je beroep doen op burenbemiddeling?

Je kan beroep doen op burenbemiddeling onder de volgende voorwaarden;

 • Je woont in groot Ninove.
 • Je bent bereid om in dialoog te gaan met je buur om een oplossing te zoeken in aanwezigheid van een onafhankelijke derde partij.
 • Je bent ervan op de hoogte dat alle partijen vrijwillig deelnemen aan burenbemiddeling en dat iedere partij op eender welk moment de bemiddeling kan stoppen, zonder nadelig gevolg.

Burenbemiddeling kan niet optreden:

 • Wanneer er sprake is van strafrechterlijke feiten.
 • Als de andere partij niet gekend is.
 • Indien de buren familie van elkaar zijn.

Hoe verloopt een burenbemiddeling?

Wanneer je contact legt met de dienst burenbemiddeling - rechtstreeks of via één van onze partners - zal er gekeken worden of je conflict in aanmerking komt voor burenbemiddeling. Indien dit het geval is, zullen er twee burenbemiddelaars aangesteld worden die samen het dossier zullen behandelen.

De bemiddelaars zullen eerst met jou een gesprek voeren en dan met je buur. Nadien komt een gezamenlijk gesprek op neutraal terrein onder begeleiding van de bemiddelaars.

Het vrijblijvend karakter van de bemiddeling, de neutraliteit van de bemiddelaars en de vertrouwelijkheid van de gesprekken staan steeds centraal doorheen de procedure.

Hoeveel kost het?

Burenbemiddeling is gratis.

Hoe kan je beroep doen op burenbemiddeling?

Je kan beroep doen op burenbemiddeling door dit formulier in te vullen. Lukt dit niet of heb je vragen over de werking van burenbemiddeling, dan mag je rechtstreeks je aanmelding doen via maail naar burenbemiddeling@ninove.be.

Kan je zelf burenbemiddelaar worden?

De stad is steeds op zoek naar mensen met het geschikte profiel en motivatie om op te treden als vrijwillige burenbemiddelaar.

Ben je ;

 • sterk genoeg in de Nederlandse taal om gevoelige gesprekken te voeren?
 • gedreven om je medemens te helpen?
 • in staat om steeds neutraal te blijven, ongeacht de situatie?
 • gemotiveerd om enkele uren per maand mee te werken aan het project?
 • bereid om een opleiding van 6 dagen te volgen die betaald wordt door de stad?

Dan is burenbemiddeling misschien iets voor jou! Je kan je interesse uiten door het aanmeldingsformulier in te vullen of je interesse kenbaar te maken via burenbemiddeling@ninove.be. Na een kort gesprek met de coördinators, waarin er naar je motivatie gepolst wordt en de procedures toegelicht worden, kan je ingeschreven worden voor de gratis opleiding.


Contact informatie