Bomenplan

De stad Ninove liet in 2018 voor alle bomen op stedelijk openbaar domein een bomenbeleids en -beheerplan opmaken door het studiebureau Driekwart Groen.

Het doel was om een duidelijke en welomlijnde visie op te stellen voor de aanplanting en het beheer van de bomen op openbaar domein. Op die manier kan de stad een eenvormig beleid voeren en sluitende beslissingen nemen over nieuwe boomaanplantingen, het onderhoud van bestaande boomaanplantingen en het rooien en vervangen van bomen onder allerlei vormen.

Het bomenplan vormt een leidraad en een werkstructuur voor de stedelijke diensten voor het beleid over straat-, plein- en parkbomen. Het zet op een planmatige en duurzame wijze de bakens uit voor de toekomst van zowel de individueel beheerde bomen als de verschillende boomstructuren.

Het resultaat kan je lezen in het Bomenplan eindrapport en het kaartenboek.

Wie vragen heeft over het beheer en het eindbeeld van specifieke bomen kan contact opnemen met de dienst leefmilieu (leefmilieu@ninove.be).


Contact informatie