Bomencharter Vlaanderen (2019 - 2024)

De stad Ninove wil inzetten op een duurzaam klimaatbeleid. Daarom werd in de gemeenteraad van 23 november 2020 beslist om het ‘Bomencharter Vlaanderen’ te ondertekenen en zo te streven naar 20.000 bijkomende bomen op het grondgebied van de stad in de periode 2019 - 2024. Dit initiatief past binnen het Burgemeestersconvenant dat streeft naar 40 % minder CO2-uitstoot tegen 2030. De gemeente wil het goede voorbeeld geven en inwoners aanmoedigen om zelf ook meer bomen aan te planten.

Wat is het Bomencharter Vlaanderen?

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen te planten op hun grondgebied. Het Bomencharter is een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen, een symbool voor de collectieve strijd die we samen voeren tegen de klimaatopwarming. De telling van het aantal geplante bomen vormt een effectief onderdeel van het Bomencharter. Het Bomencharter heeft betrekking op de periode 2019 - 2024. Alle bomen die geplant worden vanaf 1/1/2019 tot 31/12/2024 worden opgenomen in de telling.

Meer info over het Bomencharter kan je terugvinden op: www.bomencharter.be.

Welke bomen worden meegenomen in de telling?

Alle bomen die geplant worden op het grondgebied van de stad worden meegenomen in de telling, ook de bomen die geplant worden als bosplantsoen. De bomen kunnen geplant worden door de stad, door andere instanties (bv. Natuurpunt, ANB, BOS+, het Centrum voor Botanische Verrijking, VLM, Watergroep, bedrijven, scholen,....) en door burgers.

Bomenteller

De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter. Alle bomen die geplant worden vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2024 worden opgenomen in de telling.

Met de bomenteller kan het stadsbestuur de eigen doelstelling rond de bomen op het grondgebied van Ninove goed opvolgen.

Het streefdoel voor Ninove is om 20.000 nieuwe bomen te planten tegen eind 2024.

  • Aantal bomen aangeplant in 2019: 773
  • Aantal bomen aangeplant in 2020: 12600
  • Aantal bomen aangeplant in 2021: 1001

(cijfers worden regelmatig aangepast)

Plant zelf een boom

Heb jij sinds 1 januari 2019 een nieuwe boom geplant? Laat het dan weten, want elke boom telt!
Jouw boom (of bomen) kan je doorgeven via mail naar leefmilieu@ninove.be.

Wist je dat je een subsidie kan bekomen voor het aanplanten van hagen, bomenrijen, hoogstamfruitbomen en knotwilgen: https://www.ninove.be/premie-aanplanting-streekeigen-bomen-en-struiken.


Contact informatie