Blauwalgen - hoe melden?

blauwalgenTijdens voorbije zomers was er opvallend veel blauwalgenbloei in Vlaanderen. Blauwalgen zorgen voor bepaalde gezondheidsrisico’s bij mens en dier. Hoe ga je er best mee om en waar kan je blauwalgen melden?

Hoe herken je blauwalgen?

Als er weinig of geen stroming op een waterloop of vijver zit, bestaat de kans bij warm weer dat er blauwalgen beginnen te bloeien. Ze vormen meestal een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en houden gezondheidsrisico's in voor mens en dier. Wanneer er in de oeverzone wit of blauw schuim verschijnt, is er ook sprake van een blauwalgengroei. Ook een ongewone watervogel- en/of vissterfte kan in die richting wijzen.

Wat zijn de milieu- en gezondheidsrisico's?

De stoffen die vrijkomen uit blauwalgen zijn bijzonder giftig voor mens en dier. De concentraties gif in het water kunnen hoog oplopen als de blauwalgen afsterven. Via huidcontact, door water in te slikken of door heel kleine waterdruppels in te ademen, kan ons lichaam in contact komen met het gif.

Waterbeheerders en bevoegde diensten willen elk risico uitsluiten. Daarom sturen ze waarschuwingen uit en kunnen ze een captatieverbod uitvaardigen voor wie het water gebruikt om voedings- of voedergewassen te besproeien of als drinkwater voor dieren. Ook specifieke vormen van waterrecreatie kunnen verboden worden.

Blauwalgen melden

Om zoveel mogelijk problemen met blauwalgengroei te voorkomen, worden de burgers gevraagd om blauwalgengroei in openbare wateren zo snel mogelijk te melden aan de dienst leefmilieu. Dit kan door een foto te sturen met een plaatsbeschrijving naar leefmilieu@ninove.be. De stad doet ter plaatse een vaststelling en bij effectieve algengroei wordt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) hiervan op de hoogte gebracht.

Heb je nog vragen?

Alle informatie over blauwalgengroei, de gezondheidsrisico's en de maatregelen vind je op de website van de VMM of op www.blauwalgen.be.


Contact informatie