Bestuursorganen

De gemeenteraad bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente en bedraagt in Ninove 33. De leden van de gemeenteraad zijn ook de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.