Bermbeheer

Sinds enkele jaren worden de wegbermen 2 keer per jaar gemaaid. Door het afvoeren van het bermmaaisel krijgen voedselminnende plantensoorten zoals brandnetel, distel, berenklauw en hoge grassen het moeilijk waardoor er bloeiende planten in de bermen de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Goed beheerde bermen zijn niet alleen visueel aantrekkelijk vanwege de bloemen maar bieden veel kansen aan allerlei insecten en vlinders.

Om een indicatie te krijgen van de evolutie en het beheer in de toekomst werden in 2008 alle Ninoofse wegbermen onderzocht en geëvalueerd. Tussen de 234 gevonden plantensoorten doken toch wel enkele zeldzame op zoals eikvaren, goudhaver, bosorchis, reuzenpaardenstaart en zachte naaldvaren. De ontdekking van deze laatste soort is zelfs uniek want er zijn slechts een handvol vindplaatsen in Vlaanderen gekend. 

Toekomst

Om veel bloeiende planten in de bermen te krijgen is niet alleen de verarming van de bodem noodzakelijk. De planten moeten ook hun zaad kunnen verspreiden. Daarom is het belangrijk om soms iets later te maaien of de berm maar 1 keer te maaien. Natuurlijk is ook het op sommige plaatsen nodig om vroeg te maaien om reden van verkeersveiligheid. Het maaibeheer ziet er de komende jaren in Ninove als volgt uit:

  • vanaf 15 mei worden op enkele plaatsen een strook van 75 cm gemaaid omwille van verkeersveiligheid
  • vanaf 15 juni worden de meeste bermen gemaaid behalve enkele plaatsen met een specifieke vegetatie (let op de bordjes langs de weg)
  • vanaf 30 september worden alle bermen gemaaid

De kaarten met de maairoutes kunnen ingekeken worden op de dienst leefmilieu.Zwerfvuil

Door een goed beheer van de bermen hopen we binnen een paar jaar tot mooie resultaten te komen. Toch zijn er regelmatig problemen. Zo zijn de talrijke weggeworpen blikjes en verpakkingen een zeer spijtige zaak. De enige plaats waar die thuishoren is in de afvalzak. Wij bedanken hierbij de inwoners die hun eigen buurt of een straat of pad waar ze regelmatig langskomen onderhouden. Verzamel je ook regelmatig zwerfvuil of wil je een actie in je buurt voeren? Neem dan contact op met de dienst leefmilieu: je krijgt afvalzakken en handschoenen ter beschikking.

Onkruidverdelgers

Ook het gebruik van chemische onkruidverdelgers die worden gebruikt om de berm "proper" te houden, is een probleem. Het resultaat hiervan is dat de onbegroeide aarde gewoon wegspoelt op straat met verstopping van de riolering als gevolg. Zeldzame planten overleven deze behandeling niet terwijl pestsoorten als brandnetel en distel vrij spel krijgen.

Omdat chemische onkruidverdelgers ook slecht zijn voor het milieu mag het stadsbestuur van Ninove vanuit Europa geen chemische onkruidverdelgers meer gebruiken. Dit gebeurt door het gebruik van veegwagens en andere niet-chemische middelen. Onkruidverdelgers spuiten op openbaar domein is voor iedereen verboden.

Tekst bermbeheersplan


Contact informatie