Belasting op nachtwinkels

Er wordt vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 een openingsbelasting en een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels die gelegen zijn op het grondgebied van de stad Ninove.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel.

Tarieven?

  • Openingsbelasting: Eénmalige belasting van € 6.000 bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel
  • Jaarlijkse belasting: € 1.500 per nachtwinkel per jaar

Aangifte?

De belastingplichtigen ontvangen vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hen, behoorlijk ingevuld en ondertekend, uiterlijk op 1 maart van het aanslagjaar moet worden teruggestuurd.

Zij die geen aangifteformulier hebben ontvangen, dienen het document af te halen of aan te vragen bij de dienst gemeentebelastingen.

Meer informatie?


Contact informatie

Contactpersonen