Belasting op nachtwinkels

Er wordt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een openingsbelasting en een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels die gelegen zijn op het grondgebied van de stad Ninove.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel.

Tarieven?

  • Openingsbelasting: Eénmalige belasting van € 6.000 bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel
  • Jaarlijkse belasting: € 1.500 per nachtwinkel

Aangifte? 

De belastingplichtigen ontvangen van de stad een aangifteformulier. Dit formulier moet ten laatste op 31 maart van het aanslagjaar, ingevuld en ondertekend, worden teruggestuurd.

Heb je geen aangifteformulier ontvangen, haal dan het document af bij de dienst gemeentebelastingen in het stadhuis.

Meer informatie?


Contact informatie

Contactpersonen