Bekendmakingen: andere

Kaders

Kader organisatieontwikkeling

Charter

Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling beschrijft vanuit juridisch standpunt de arbeidsverhouding tussen de stad, het OCMW of het AGB 'De Kleine Dender' als werkgever en het personeelslid als werknemer. De rechtspositie regelt de rechten en plichten van alle werknemers van het lokaal bestuur Ninove.


Contact informatie