Doorn Noord

De gemeenteraad stelde op 24 oktober 2013 het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA, dat vooral actief is op het vlak van ruimtelijke ordening en socio-economische expansie, aan als ontwikkelaar van het bedrijventerrein Doorn Noord, volgens het deelplan van het goedgekeurd PRUP 'Afbakening van het kleinstedelijk gebied Ninove'.

Situering

Het bedrijventerrein is gesitueerd tussen de expresweg Aalst-Ninove (N28/N45) en de Aalstersesteenweg (N405). De ontsluiting van het bedrijventerrein gebeurt via een nieuw kruispunt op de Aalstersesteenweg.

Samenwerken aan een duurzaam bedrijventerrein

Stad Ninove en SOLVA hebben voor Doorn Noord de ambitie om binnen de regio Zuid-Oost-Vlaanderen een kwaliteitsvol en duurzaam bedrijventerrein te realiseren met speciale aandacht voor lokale energieopwekking, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en slim delen & samenwerken. Met deze 4 kernwaarden biedt het bedrijventerrein een ideale economische uitvalsbasis, een optimale werkplek en een meerwaarde voor de buurt en de stad. Er is een verwachte tewerkstelling van 600 à 1.000 mensen.

De krijtlijnen om deze ambitie waar te maken, zijn gezet in het ontwerp dat garant staat voor een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein en de mede-eigendom, met bijzondere aandacht voor beeldkwaliteit en multimodale bereikbaarheid zonder hierbij het aspect van de biodiversiteit uit het oog te verliezen. Door het nauwkeurig kiezen van verkoopsvoorwaarden zullen ook de bedrijven zelf hun steentje bijdragen, zonder de economische realiteit daarbij te vergeten.

Alle info lees je op www.doornnoord.be

doornnoord