Atlas buurtwegen

De atlas

De atlas van de buurtwegen bepaalt welk statuut de wegzate heeft, wat de wettelijke breedte van de weg is en aan wie de eigendom toebehoort.   

De buurtwegen zijn in principe opgenomen in de atlas der buurtwegen. Deze atlassen werden in de periode 1842-1845 gemeente per gemeente opgemaakt. Elke buurtweg krijgt in de atlas een nummer (per gemeente). Latere wijzigingen aan buurtwegen (instelling van nieuwe wegen, afschaffingen, verplaatsingen) worden echter niet op de oorspronkelijke kaarten aangeduid, maar wel op aparte leggers of in aparte gemeenteraadsbesluiten. Daardoor geven de atlassen van de buurtwegen niet altijd de actuele toestand van de buurtwegen weer. De kaartbladen zijn vaak ook in slechte staat en moeilijk leesbaar.

De atlas van de buurtwegen is eveneens te raadplegen op www.gisoost.be.

Uittreksels 

Uittreksels uit de atlas van de buurtwegen worden op verzoek afgeleverd. Kopies worden afgeleverd tegen volgende voorwaarden:

 • A4 zwart-wit: 0,30 euro
 • A4 kleur: 0,50 euro
 • A3 zwart-wit: 0,60 euro
 • A3 kleur: 1,00 euro
 • plan zwart-wit: 10,00 euro/m2
 • plan kleur: 12,00 euro/m2

Procedure tot erkenning, verplaatsing of afschaffing buurtweg 

Indien je een procedure wil inleiden tot erkenning, verplaatsing of afschaffing van een buurtweg of voetweg, moet je bij het indienen van je aanvraagdossier een retributie van 100 euro betalen.

Het aanvraagdossier moet volgende stukken bevatten:

 • aanvraagdocument ondertekend door alle aanpalers grenzend aan het af te schaffen of te verplaatsen tracé
 • gemotiveerde nota waarom de aanvraag wordt ingediend
 • bij afschaffing een verklaring ondertekend door alle aanpalers tot betaling van de wegvoeglijkheidsvergoeding
 • in zesvoud uittreksel atlas der buurtwegen met duidelijke aanduiding van het af te schaffen of te verplaatsen gedeelte
 • in vijfvoud fotodocumentatie van het betrokken tracé.

Contact informatie