Hoe veilig omgaan met asbest!

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen verwerkt is.
De stof is niet altijd met het blote oog zichtbaar waardoor we vaak niet weten dat asbest in de eigen woning verborgen zit.Asbest

Hoe asbest herkennen, lees je hier.

Wie mag wat verwijderen?

Op voorwaarde dat je de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, mag je als particulier of zelfstandige bepaalde asbesttoepassingen zelf verwijderen. Laat je dat werk liever aan iemand anders over? Schakel dan een aannemer in wiens werknemers een attest 'eenvoudige handelingen' hebben.
Meer info over wie wat mag verwijderen lees je hier.

Zelf aan de slag?

Wens je zelf je woning asbestveilig te maken, raadpleeg dat zeker de brochure van OVAM.

Kijk eerst of je de handelingen zelf mag doen. Zijn de handelingen toegelaten om zelf te doen, neem dan volgende maatregelen:

  • vermijd stof door het materiaal te bevochtigen of te fixeren.
  • demonteer asbestelementen één voor één met de hand (losschroeven, losmaken) en probeer ze niet te breken.
  • maak gebruik van handwerktuigen (bv. schroevendraaier, klauwhamer).
  • gooi asbestmaterialen niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond (bv. via een hoogtewerker).
  • gebruik een stofmasker beschermingsklasse FFP3 en zorg dat het goed aansluit.
  • gebruik een wegwerpoverall; doe hem buiten uit en spoel ook schoenen buiten af.
  • laad en verpak het materiaal zoveel mogelijk intact (liefst buitenshuis) en gebruik daarvoor recipiënten aangepast aan de grootte van de stukken (bv. aangepaste asbestplatenzakken of container met bigbag voor golfplaten).
  • verpak het asbestafval en dek het zo snel mogelijk af. Daarvoor bestaan er afsluitbare (bouwpuin)zakken, speciale asbestbags (1 m³ of platenzak) of containers met bigbag.
  • voer zo snel mogelijk af.

Asbest naar het containerpark of inzamelen aan huis?

Onder bepaalde voorwaarden kan je asbest aanbieden op het containerpark of door ILvA laten inzamelen aan huis

Meer info, lees je op de website van ILvA.

Wanneer een asbestincident melden?

Stel je een overtreding vast, probeer steeds eerst de mogelijke overtreder aan te spreken. Misschien is hij niet op de hoogte van de wettelijke verplichtingen en is hij bereid de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Is de overtreder daartoe niet bereid, dan kan je contact opnemen met de dienst leefmilieu, 054 50 50 50 (tijdens de kantooruren). Buiten de kantooruren contacteer je de lokale politie, 054 31 2 3 12.

Meer info

Meer informatie over asbest, raadpleeg www.asbestinfo.be


Contact informatie