Antireclamestickers

Niet geadresseerde reclame

Een massa reclamedrukwerk kan vervelend en ongewenst zijn. Om dit te voorkomen, kan je een officiële sticker op je brievenbus kleven om duidelijk te maken dat je geen reclame en regionale pers wenst. Je kan een gratis sticker halen in de onthaalruimte van de postkantoren van bpost.

Klachten over het negeren van deze stickers moeten neergelegd worden bij de politie. Aan de hand van een proces verbaal kan de GAS-ambtenaar van de stad een GAS-boete opleggen.

Geadresseerde reclame

Vaak ontvang je geadresseerde reclame en stel je je de vraag hoe het bedrijf aan je naam en adres komt. Deze vorm van reclameverspreiding kan worden tegengegaan door je naam en adres te laten opnemen op de Robinsonlijst (Belgisch Direct Marketing Verbond, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel). Marketingbedrijven die aangesloten zijn bij het Marketing Verbond sturen geen reclameboodschappen meer naar alle geregistreerden.


Contact informatie