Afvalophaling

De huis-aan-huis inzamelingen van afval werden toevertrouwd aan ILvA (de Intercommunale Land van Aalst), tel. 053 85 85 45, www.ilva.be.   

Voor het restafval gebruik je de gele huisvuilzakken van de stad, het PMD-afval bied je aan in de blauwe zak en het GFT-afval in de GFT-container, voorzien van de nodige rode/gele sticker(s). ILvA biedt ook een abonnementsformule aan voor het leegmaken van de GFT-container. Grof huisvuil wordt aan huis ingezameld en er wordt een factuur ter betaling toegestuurd. De inzameling van papier, karton en glas gebeurt gratis.

Voor de ophaling van grof huisvuil moet je vooraf telefonisch contact op te nemen met ILvA.

Alle inzamelingen starten vanaf 6 uur ’s morgens. Dit betekent dat de huisvuilzakken, PMD-zakken, GFT-containers, het grofvuil, papier en karton en/of glas vóór 6 uur ’s morgens moeten buiten staan. Indien dit onmogelijk is, mag je alles vanaf 17 uur de avond vóór de inzameldag buiten plaatsen. Voor huisvuil dat op andere tijdstippen wordt buitengeplaatst, kan je een GAS-boete krijgen en bovendien kan het huisvuil opgeruimd worden als sluikstort (kostprijs: 125 euro).

Voor de verschillende ophaaldata raadpleeg je de afvalkalender voor jouw zone. Deze krijg je jaarlijks rond 1 april in je brievenbus.

Je kan de kalender ook raadplegen op de website van ILvA! Op deze website staat ook een handige afvalgids waar je per afvalstof kan kijken waar de afvalstof thuis hoort. Of download de recycle-app en vergeet nooit meer je huisvuil buiten te zetten!

Huisvuilzakken en stickers voor de GFT-containers kan je kopen in de supermarkten en een aantal kleinere handelszaken in groot Ninove. Een overzicht van de verkooppunten vind je achteraan je afvalkalender.

Een GFT-container (140 l of 40 l) kan je aanvragen bij Ilva, tel. 0800 94 140

Containers vervangen de gele huisvuilzakken vanaf juni 2021. Restafval en GFT worden gewogen!

Vanaf 2021 zamelt ILvA restfractie in via grijze containers en verdwijnen de gele zakken. Zowel restfractie als GFT worden dan gewogen en je betaalt per kilogram afval. De 15 steden en gemeenten van ILvA hebben hun akkoord gegeven, zodat ILvA van start kan gaan met het invoeren van deze methode, die we 'gewogen diftar' noemen. De invoering gebeurt in verschillende fasen. Voor Ninove is dit vanaf 7 juni 2021.

Meer info over 'gewogen diftar' lees je hier


Contact informatie