Afvalophaling

De huis-aan-huis inzamelingen van afval werden toevertrouwd aan ILvA (de Intercommunale Land van Aalst), tel. 053 85 85 45, www.ilva.be

Hoe je afval aanbieden?

Voor het restafval gebruik je de grijze afvalcontainer, GFT-afval in de groene GFT-container en de blauwe zak voor PMD-afval. 

De inzameling van papier, karton en glas gebeurt gratis.

Grof huisvuil en snoeiafval/tuinafval kan aan huis worden ingezameld. Je kan de inzameling op 3 manieren aanvragen:

 • via de website van ILvA
 • via je ILVA-account? Meld je aan en kies voor afval op afroep. Volg de stappen om je aanvraag te voltooien
 • bel naar het nummer 053 85 85 45

Wanneer je afval buiten zetten?

Alle inzamelingen starten vanaf 6 uur ’s morgens. Dit betekent dat de containers of PMD-zakken, het grofvuil, papier en karton en/of glas vóór 6 uur ’s morgens moeten buiten staan. Indien dit onmogelijk is, mag je alles vanaf 17 uur de avond vóór de inzameldag buiten plaatsen. Voor huisvuil dat op andere tijdstippen wordt buitengeplaatst, kan je een GAS-boete krijgen en bovendien kan het huisvuil opgeruimd worden als sluikstort (kostprijs: 125 euro).

Voor de verschillende ophaaldata raadpleeg je de afvalkalender voor jouw zone of download de recycle-app .  De afvalkalender krijg je ook jaarlijks rond 1 april in je brievenbus. 

Geen afvalkalender ontvangen of meer info over de afvalophaling? Check www.ilva.be 

Afval niet meegenomen:

Grijze afvalcontainers

Er zijn verschillende types grijze afvalcontainers (40, 140 en 240 liter), zodat het volume kan worden aangepast naargelang de gezinsgrootte en het type behuizing. Voor appartementsgebouwen worden oplossingen op maat voorzien, in overleg met de beheerders van de gebouwen. 

Meer info: www.ilva.be  of contacteer ILvA via het gratis nummer 053 85 85 45.

Wens je een slot (kostprijs 30 euro) op je grijze restcontainer dan kan je deze aanvragen bij ILvA via 053 85 85 45.  

GFT containers

GFT staat voor groente-, fruit- en tuinafval. Je moet je GFT aanbieden in een groene ILvA-container van 140 liter of van 40 liter.
 

Tarieven

Voor de afvalinzameling van de rest- en GFT-container liggen de tarieven vast. Deze kost bestaat uit 2 delen: een vaste aanbiedkost, ongeacht de hoeveelheid afval die je aanbiedt en een kost per kilogram. 

Voor de grijze afvalcontainer is de vaste aanbiedkost 0,25 euro voor een container van 40 en 140 liter en 0,50 euro voor een container van 240 liter. De kost per kilogram restafval is 0,25 euro.

De vaste aanbiedkost voor GFT-afval is 0,125 euro. Je betaalt 0,085 euro per kilogram GFT-afval.

Iedere keer je gebruik maakt van een betalende dienst, gaat het verschuldigde bedrag automatisch en onmiddellijk van je afvalrekening af voor:

 • leegmaken restcontainer
 • leegmaken GFT-container
 • bezoek recyclagepark
 • inzameling aan huis van grof vuil
 • inzameling aan huis van snoeiafval

Sociale correcties

De stad kent aan haar inwoners, die buiten hun wil om met meer afval kampen, een financiële tussenkomst toe om de meerkost hiervan deels op te vangen. Er is voorzien in een financiële tegemoetkoming van: 

 • 50 euro (eenmalige toelage) voor kinderen die bij de geboorte worden ingeschreven in Ninove. Dit wordt automatisch door de stad betaald.
 • 10 euro per jaar voor inwoners die gerechtigd zijn op een verhoogde tegemoetkoming en genieten van een inkomens vervangende tegemoetkoning (IVT), een integratietegemoetkoming (IT) of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Deze financiële tussenkomst wordt automatisch door de stad betaald.

 • 150 euro per jaar voor onthaalouders en crèches die een vergunning hebben van Kind en Gezin. Deze premie, geldig vanaf 2023, zal automatisch uitbetaald worden door de stad.

Vanaf 01 januari 2023

 • 75 euro per jaar voor mensen met chronische incontinentieproblemen. Om deze premie te kunnen ontvangen moet een van volgende attesten toegevoegd :
  • Incontinentieforfait van de mutualiteit voor zwaar zorgbehoevenden
  • Incontinentieforfait van de mutualiteit voor niet-afhankelijke personen
  • Tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

 Je kan de tussenkomst jaarlijks aanvragen:

 • 25 euro per jaar voor mensen met specifieke medische noden (stoma, nierdialyse...) of  incontinentieproblemen die zorgen voor meer restafval. Om recht te hebben op deze tegemoetkoming dient u een attest van de huisarts of specialist toe te voegen.

Je kan de tussenkomst jaarlijks aanvragen:

Het is niet meer mogelijk om beide tegemoetkomingen te combineren. Het hoogste bedrag wordt uitbetaald.

Al deze bedragen worden door de stad gestort op de afvalrekening van de referentiepersoon (gezinshoofd) gekend bij ILvA.

Alle voorwaarden lees je in het gemeenteraadsbesluit sociale correcties globaal diftarsysteem.

Nieuwe inwoner

Om als nieuwe inwoner gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van ILvA moet je gedomicilieerd zijn in Ninove of je adreswijziging aangevraagd hebben via het thuisloket of bij de dienst bevolking een afspraak hebben voor adreswijziging.

 • Er zijn containers aanwezig in de woning:
  Zijn er containers aanwezig met een C op de adressticker aan de zijkant? Dan moet je niets te doen. Je kan de aanwezige containers gebruiken. Wil je graag een ander formaat van container of wil je je GFT-container ruilen voor een compostvat? Neem contact op met ILvA via het gratis telefoonnummer 053 85 85 45.
 • Er zijn geen containers in de woning aanwezig.:
  Neem contact op met ILvA via het gratis telefoonnummer 053 85 85 45

Na de eerste inzameling ontvang je een betalingsuitnodiging om een voorschot op je afvalrekening bij ILvA te storten.

Verbouwer

Bezit je een woning in Ninove die je aan het verbouwen bent en woon je er nog niet, dan kan je voor het aanbieden van je afval een gratis restcontainer en GFT-container gebruiken en het recyclagepark bezoeken. Mail je aanvraag naar leefmilieu@ninove.be of bel 054 50 50 50. Meer info: www.ilva.be

Bedrijven, verenigingen en 2de verblijven

Om te weten of je bedrijf, vereniging of 2de verblijf recht heeft op de dienstverlening van ILvA, moet je je eerst online registreren. ILvA onderzoekt deze registratie en stuurt een mail met een beslissing. Er wordt bij een gunstig advies een pincode bezorgd, waarmee je kan inloggen en een container aanvragen. Meer info: www.ilva.be

Vragen

Heb je vragen? Neem een kijkje op veel gestelde vragen gewogen diftar, mail naar diftar@ilva.be of contacteer ILvA via het gratis nummer 053 85 85 45


Contact informatie