Afval tijdens evenementen

De organisator van een evenement is verantwoordelijk voor het opruimen en (laten) weghalen van de afvalstoffen (inclusief zwerfvuil) die vrijkomen gedurende het evenement. De organisator kan daarvoor beroep doen op de diensten vanILvA. Onmiddellijk na afloop van het evenement moet alle (zwerf)vuil ingezameld en verwijderd worden of in daartoe gehuurde containers van ILvA gedeponeerd worden.

Bij niet-naleving zal de stad een GAS-boete opleggen en het afval weghalen volgens de tarieven vastgelegd in het belastingreglement op het weghalen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op daartoe niet-geëigende plaatsen.


Contact informatie