Adviesraad cc De Plomblom

De adviesraad cc De Plomblom heeft adviesrecht over alle aspecten van het beheer van het cultuurcentrum (zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het opstellen van het huishoudelijke reglement, de concessiecontracten en de huurovereenkomsten,…) en in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot het centrum.

De adviesraad cc De Plomblom geeft, op voordracht van de leidinggevende cultuurfunctionaris en binnen de perken van de beschikbare middelen, advies over de programmering van de eigen culturele activiteiten van het cultuurcentrum. Tevens mag de adviesraad advies geven over de receptieve werking van het cultuurcentrum.


Contact informatie