Adviesraad cc De Plomblom

Wat doet de adviesraad?

De adviesraad cc De Plomblom heeft adviesrecht over alle aspecten van het beheer van het cultuurcentrum (zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het opstellen van het huishoudelijke reglement, de concessiecontracten en de huurovereenkomsten,…) en in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot het centrum.

De adviesraad cc De Plomblom geeft, op voordracht van de leidinggevende cultuurfunctionaris en binnen de perken van de beschikbare middelen, advies over de programmering van de eigen culturele activiteiten van het cultuurcentrum. Tevens mag de adviesraad advies geven over de receptieve werking van het cultuurcentrum.

  • Wie kan zich kandidaat stellen?

Iedereen met een hart voor cultuur en zich wil inzetten voor het culturele leven in Ninove en meer specifiek in cc De Plomblom.

  • Hoe kandidaat stellen?

Bellen naar 054 34 10 01 of een mail sturen naar pieter.claessens@ninove.be.

  • Ten laatste tegen?

15 mei 2019


Contact informatie