Adreswijziging

Maak een afspraak

Als je verhuist, moet je dit doorgeven bij de dienst burgerzaken van je nieuwe woonplaats.

Voorwaarden

De aangifte moet gebeuren binnen de acht dagen na de werkelijke verhuis.

Procedure

De aangifte van een adreswijziging kan gebeuren via het thuisloket, of persoonlijk aan het loket. Daarna komt een wijkagent controleren of je werkelijk, op het aangegeven adres, je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze vastelling, werkt de dienst burgerzaken je gegevens bij en ontvang je een uitnodiging om je identiteitskaart te laten aanpassen.

Het doorvoeren van een adreswijziging, zowel de aangifte als het aanpassen van de identiteitskaart, kan door iemand anders gedaan worden, met ingevuld en getekend volmachtformulier.

Meebrengen

Als de wijkagent is langs geweest en nadat je een brief of mail gekregen hebt van de dienst burgerzaken:

  • Identiteitskaarten van alle personen die verhuizen
  • PIN- en PUKcode
  • Ingevuld en getekend volmachtformulier als iemand anders de adreswijziging komt doorvoeren

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Ambtshalve schrapping

Iemand kan ambtshalve worden geschrapt indien men, na verschillende controles door de wijkagent en onderzoek door de dienst burgerzaken, niet kan worden aangetroffen op het adres waar men staat ingeschreven en er geen andere verblijfplaats gekend is. Dit betekent dat betrokkene officieel geen adres meer heeft, waardoor hij/zij bepaalde administratieve, politieke of sociale rechten verliest.

Referentieadres

Wanneer je geen officieel adres hebt in België kan je, onder bepaalde voorwaarden, een referentieadres bekomen bij een natuurlijk persoon of het OCMW.

Maak een afspraak

Contact