Adoptie

Maak een afspraak

Er zijn in België 2 vormen van adoptie mogelijk:

  • De binnenlandse adoptie: gewone adoptie of volle adoptie

Bij volle adoptie wordt het geadopteerd kind volledig gelijkgesteld met een kind dat geboren is uit de adoptant. Bovendien worden alle juridische banden met de oorspronkelijke familie verbroken. Alleen een minderjarige kan ten volle geadopteerd worden.

Bij een gewone adoptie behoudt het kind zijn juridische banden met zijn oorspronkelijke ouders. Ook meerderjarigen kunnen geadopteerd worden.

  • De interlandelijke adoptie

Interlandelijke adopties zijn zeer streng gereglementeerd. Als een adoptie wordt gestart door ouders die in Vlaanderen wonen, begeleidt het Vlaams Centrum voor Adoptie de procedure van bij het begin.

Een interlandelijke adoptie dient onderscheiden te worden van een buitenlandse adoptie. Men spreekt van een buitenlandse adoptie als de adoptie reeds volledig tot stand is gekomen in het buitenland. Een buitenlandse adoptie kan eventueel erkend worden in België. Dit gebeurt door de Federale Centrale Autoriteit.

Procedure

De inschrijving van het vonnis in DABS wordt geregeld via de bevoegde instanties.

Maak een afspraak

Contact