Actieve participatie: Mijn Ninove

Maak met ons van Ninove een thuis voor kind, tiener, gezin, senior, toerist, handelaar en ondernemer.

Hoe?

Mijn.ninove.be

Dit is het online participatieplatform voor Ninove. Het werkt in 2 richtingen:

 1. van stadsbestuur naar burger: je vindt er regelmatig info en bevragingen over lopende projecten van de stad,
 2. van burger naar het stadsbestuur: je kan er als burger zelf voorstellen op posten.

Om deel te nemen aan de online participatie, volstaat het om je 1-mailig te registreren op mijn.ninove.be. We vragen enkel wat basisgegevens zoals je naam, een e-mailadres, wachtwoord, geslacht, leeftijd en woonplaats. Deze gegevens zijn belangrijk om nuttige statistieken te kunnen trekken. Alles verloopt correct volgens de wettelijke gegevensbescherming (GDPR).

Lopende projecten

Je kan op dit moment meedoen aan:

 • peiling: hoe wil jij meedenken met Ninove? Met 1 klik kan je hier aangeven hoe jij in Ninove wil participeren.
 • 100 x 100 en je telt mee: van 1 februari tot 30 april kon je een idee of initiatief posten. Haalt jouw voorstel 100 positieve stemmen in 100 dagen, dan plaatst het college van burgemeester en schepenen dit op zijn agenda. De indienronde is afgelopen en er staan 65 ideeën op de teller. We starten met de onderzoeken naar de ideeën die 100 stemmen haalden en antwoorden op degene die geen 100 stemmen haalden, telkens als de 100 dagen verstrijken. Alles is te volgen op het participatieplatform
 • Bouw van een nieuw skatepark: 12 enthousiaste gebruikers van het skatepark mochten hun eigen skatepark tekenen. Die resultaten zijn verwerkt in een bestek. De jongeren mogen zich ook uitspreken over de ingediende offertes en gaan nadien zelfs mee aan de slag om het park echt te bouwen. Intussen is het skatepark afgebroken en ontmoeten de skaters/bmx-ers op 10 mei de ontwerper om de uitwerking van het skatepark te finaliseren.
 • Inghelantsite, een plek voor iedereen: dit stuk 'tussenstad' (gekend als OCMW-site) dat grenst aan Dender, Oude Kaai, Burchtstraat en Graanmarkt wil de stad ontwikkelen tot een plaats waar wonen, werken en beleven harmonieus samengaan. Een stedenbouwkundig adviesbureau begeleidt de opmaak van het uitvoeringsplan, waarin participatie een belangrijke rol krijgt.

Afgesloten projecten

Iets gemist en wil je toch nog wat informatie over afgelopen projecten? Consulteer via de links hieronder:

 • Fietsnietjes vinden niet 100 maar 160 gebruikers: in kader van Ninove fietsstad, rolde Ninove een plan uit om 100 extra fietsparkeerplaatsen te creëren in de vorm van 50 fietsnietjes. In december vroegen we de burger naar goede locaties waar deze fietsnietjes het best tot hun recht zouden komen. De stem van de burger heeft geloond, want de stad voorziet op basis van deze participatie, niet 50 maar 80 fietsnietjes om over het grondgebied van Ninove te verdelen. 
 • evaluatie van de zomerterrassen: corona zorgde er in 2020 voor dat de zomerterrassen werden uitgebreid. Ninove gaf zijn mening over deze actie.
 • Het Ninove van morgen, jij hebt gesproken: in de zomer van 2019 vroegen we de burger naar iedeeën om mee op te nemen in de beleidsplanning 2020-2025. 2.800 inwoners surften naar mijn.ninove.be, 345 mensen registreerden zich effectief en 229 voorstellen werden er ingediend. Halfjaarlijks is er een update van de realisaties.

Het Ninoofs burgerpanel

Dat is een representatieve groep van Ninovieters die we regelmatig zullen bevragen over grote en kleine maatschappelijke onderwerpen die spelen in onze stad. Dit kan gaan van een uitgebreide enquête tot een korte poll.

Sommige deelnemers worden via loting actief uitgenodigd om mee te doen, maar je kan ook gewoon zelf aansluiten door je aan te melden op een lopend onderzoek. De samenstelling van het panel verloopt correct volgens de wettelijke gegevensbescherming (GDPR).

De bevragingen zijn altijd anoniem en losgekoppeld van je gegevens. We houden je gegevens in het burgerpanelbestand enkel bij om je op een volgende bevraging opnieuw uit te nodigen. Interesseert dat onderzoek je op dat moment niet, ben je niet verplicht om mee te doen.

Er lopen intussen 2 onderzoeken:

 1. Waar wil jij 'barren in het park: een korte bevraging (1 vraag) die peilt naar jouw voorkeur waar jij een street workout wil zien in het stadspark. Er is keuze tussen 3 locaties.
 2. Het Corona-onderzoek: een langere enquête (12 min) over hoe jij het voorbije coronajaar in Ninove hebt ervaren. Een (zot) jaar na datum is het wel tijd voor zo’n evaluatie. Wat ging goed, wat verliep minder vlot, wat deden we als stad te weinig of net te veel? Laat het ons weten en bepaal mee waar onze prioriteiten moeten liggen om jou te ondersteunen in deze best wel bijzondere tijden. 

 

burgerpanel.ninove.be

 

Offline participatie

 (voorlopig niet toepasbaar door corona)

Je kan meedenken en meedoen in workshops, gespreksavonden, panels, buurtcomités, papieren vragenlijsten enz. 

Zelf voorstellen

Heb je zelf nog een participatie-initiatief dat je wil uitproberen? Laat het weten via participatie@ninove.be, dan bekijken we samen of dit gerealiseerd kan worden.


Contact informatie