Actieve participatie: Mijn Ninove

Samen met ons maak jij van Ninove een thuis voor kind, tiener, gezin, senior, toerist, handelaar en ondernemer. Dat kan op verschillende manieren:

Mijn.ninove.be

Dit is het online participatieplatform voor Ninove. Het werkt in 2 richtingen:

 1. van stadsbestuur naar burger: je vindt er regelmatig info en bevragingen over lopende projecten van de stad
 2. van burger naar het stadsbestuur: je kan er als burger zelf voorstellen op posten

Om deel te nemen aan de online participatie, volstaat het om je 1-malig te registreren op mijn.ninove.be. We vragen enkel wat basisgegevens zoals je naam, een e-mailadres, wachtwoord, geslacht, leeftijd en woonplaats. Deze gegevens zijn belangrijk om nuttige statistieken te kunnen trekken. Alles verloopt correct volgens de wettelijke gegevensbescherming (GDPR).

Lopende projecten

Je kan op dit moment meedoen aan:

 • Peiling: hoe wil jij meedenken met Ninove? Met 1 klik kan je hier aangeven hoe jij in Ninove wil participeren.
 • Bouw van een nieuw skatepark: 12 enthousiaste gebruikers van het skatepark mochten hun eigen skatepark tekenen. Die resultaten zijn verwerkt in een bestek en monden nu uit in de effectieve bouw. De voltooiing verwachten we eind november. We zoeken nog helpende handen. Interesse? Mail naar de jeugddienst.
 • Inghelantsite, een plek voor iedereen: dit stuk 'tussenstad' (gekend als OCMW-site) dat grenst aan Dender, Oude Kaai, Burchtstraat en Graanmarkt wil de stad ontwikkelen tot een plaats waar wonen, werken en beleven harmonieus samengaan. Een stedenbouwkundig adviesbureau begeleidt de opmaak van het uitvoeringsplan, waarin participatie een belangrijke rol krijgt.

Afgesloten projecten

Heb je iets gemist en wil je toch nog wat informatie over afgelopen projecten? Klik hieronder door en lees er meer over:

 • 100 x 100 en je telt mee: van 1 februari 2021 tot 30 april 2021 kon je een idee of initiatief posten. Haalde jouw voorstel 100 positieve stemmen in 100 dagen, dan plaatste het college van burgemeester en schepenen dit op de agenda. De indienronde is afgelopen en er stonden 65 ideeën op de teller. 17 ervan haalden 100 stemmen, 9 worden effectief uitgevoerd. Ieder idee kreeg feedback.
 • De ideale jeugdplek in Ninove: Geef toe, een stad die wil bruisen, kan niet zonder jeugd. Meer nog, de jeugd is onze toekomst. Ninove wil die mooie toekomst alle kansen geven en een fijne plek creëren waar creatieve dromen, stevige fundamenten en zorgeloos plezier hand in hand gaan. Tot eind september 2021 konden 13- tot 26-jarigen een korte enquête invullen. Een stuurgroep zal hieruit groeien en aan de slag gaan met de resultaten.
 • Hoe ervaar je toerisme in jouw stad: Toerisme Vlaanderen deed in 2021 een online bevraging bij bewoners van alle steden/gemeenten (27) uit het Scheldeland. Ninove is daar deel van. In totaal leverde dit 5.668 antwoorden op, waarvan 257 uit Ninove. 
 • Fietsnietjes vinden niet 100 maar 160 gebruikers: in kader van Ninove fietsstad, rolde Ninove een plan uit om 100 extra fietsparkeerplaatsen te creëren in de vorm van 50 fietsnietjes. In december 2020 vroegen we de burger naar goede locaties waar deze fietsnietjes het best tot hun recht zouden komen. De stem van de burger heeft geloond, want de stad voorziet op basis van deze participatie niet 50 maar 80 fietsnietjes om over het grondgebied van Ninove te verdelen. 
 • Evaluatie van de zomerterrassen: corona zorgde er in 2020 voor dat de zomerterrassen werden uitgebreid. Ninove gaf zijn mening over deze actie.
 • Het Ninove van morgen, jij hebt gesproken: in de zomer van 2019 vroegen we de burger naar ideeën om mee op te nemen in de beleidsplanning 2020-2025. 2.800 inwoners surften naar mijn.ninove.be, 345 mensen registreerden zich effectief en 229 voorstellen werden er ingediend. 

Het Ninoofs burgerpanel

Het is een participatiedroom om een representatieve groep van Ninovieters op te bouwen die we regelmatig kunnen bevragen over grote en kleine maatschappelijke onderwerpen die spelen in onze stad. We zijn op zoek naar jou! Hoe meer deelnemers, hoe sterker de stem voor het beleid. Interesse? Stel je kandidaat !

HOE WERKT HET?

 • Het Burgerpanel is een panel van inwoners vanaf 16 jaar.
 • Enkele keren per jaar krijg je een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.
 • Zo krijgen wij als gemeente snel een beeld van wat er leeft en kunnen we onze plannen beter afstemmen op jouw noden en wensen.

CONCREET

 • Je kunt je op elk moment in- of uitschrijven.
 • Deelnemen gebeurt via post, computer, tablet of smartphone.
 • Deelnemen is gratis én vrijblijvend. Je deelname, profiel én antwoorden blijven gegarandeerd anoniem.
 • We gebruiken profielgegevens enkel om jou relevante onderzoeken te bezorgen.

De bevragingen zijn altijd anoniem en losgekoppeld van je gegevens. We houden je gegevens in het burgerpanelbestand enkel bij om je op een volgende bevraging opnieuw uit te nodigen. Interesseert dat onderzoek je op dat moment niet, ben je niet verplicht om mee te doen.

2 onderzoeken zijn afgerond. Klik door en lees er meer over:

 1. Waar wil jij 'barren in het park: een korte bevraging (1 vraag) die peilde naar jouw voorkeur waar jij een street workout wilde zien in het stadspark. 51,2% koos voor de omgeving  van het skateterrein.
 2. Het Corona-onderzoek: van 1 april 2021 tot 31 mei 2021 liep een langere enquête (12 min) over hoe jij het voorbije coronajaar in Ninove hebt ervaren. Een (zot) jaar na datum was het wel tijd voor zo’n evaluatie. Wat ging goed, wat verliep minder vlot, wat deden we als stad te weinig of net te veel? 937 Ninovieters deden mee en lieten ons weten hoe Ninove scoorde. 

 

burgerpanel.ninove.be

 

Offline participatie

Je kan meedenken en meedoen in workshops, gespreksavonden, panels, buurtcomités, papieren vragenlijsten enz. Als we dit organiseren, lees je er alles over via onze diverse stadskanalen.

Zelf een voorstel indienen

Heb je zelf nog een participatie-initiatief dat je wil uitproberen? Laat het weten via participatie@ninove.be, dan bekijken we samen of dit gerealiseerd kan worden.


Contact informatie