Actieve participatie: Mijn Ninove!

Maak met ons van Ninove een thuis voor kind, tiener, gezin, senior, toerist, handelaar en ondernemer.

Hoe?

Mijn.ninove.be

Dit is het online participatieplatform voor Ninove. Het werkt in 2 richtingen:

  1. van stadsbestuur naar burger: je vindt er regelmatig info en bevragingen over lopende projecten van de stad,
  2. van burger naar het stadsbestuur: je kan er als burger zelf voorstellen op posten.

Om deel te nemen aan de online participatie, volstaat het om je 1-mailig te registreren op mijn.ninove.be. We vragen enkel wat basisgegevens zoals je naam, een e-mailadres, wachtwoord, geslacht, leeftijd en woonplaats. Deze gegevens zijn belangrijk om nuttige statistieken te kunnen trekken. Alles verloopt correct volgens de wettelijke gegevensbescherming (GDPR).

Lopende projecten

Je kan op dit moment meedoen aan:

  • peiling: hoe wil jij meedenken met Ninove? Met 1 klik kan je hier aangeven hoe jij in Ninove wil participeren.
  • 100 x 100 en je telt mee: van 1 februari tot 30 april kan je een idee of initiatief posten. Haalt jouw voorstel 100 positieve stemmen in 100 dagen, dan plaatst het college van burgemeester en schepenen dit op zijn agenda.
  • Bouw van een nieuw skatepark: 12 enthousiaste gebruikers van het skatepark mochten hun eigen skatepark tekenen. Die resultaten zijn verwerkt in een bestek. De jongeren mogen zich ook uitspreken over de ingediende offertes en gaan nadien zelfs mee aan de slag om het park echt te bouwen.
  • Fietsnietjes zoeken gebruikers: de stad kocht 50 fietsnietjes aan om te verdelen over Ninove en haar deelgemeentes. Iedereen kon een voorstel indienen op het platform. We kregen 29 unieke plaatsen binnen. Na de beslissing over waar er fietsnietjes komen (verwacht eind februari 2021), wordt aan de deelnemers gemotiveerd meegedeeld. de resultaten zijn op eht platform te volgen.
  • Inghelantsite, een plek voor iedereen: dit stuk 'tussenstad' (gekend als OCMW-site) dat grenst aan Dender, Oude Kaai, Burchtstraat en Graanmarkt wil de stad ontwikkelen tot een plaats waar wonen, werken en beleven harmonieus samengaan. Een stedenbouwkundig adviesbureau begeleidt de opmaak van het uitvoeringsplan, waarin participatie een belangrijke rol krijgt.

Afgesloten projecten

Iets gemist en wil je toch nog wat informatie over afgelopen projecten? Consulteer via de links hieronder:

  • evaluatie van de zomerterrassen: corona zorgde er in 2020 voor dat de zomerterrassen werden uitgebreid. Ninove gaf zijn mening over deze actie.
  • Het Ninove van morgen, jij hebt gesproken: in de zomer van 2019 vroegen we de burger naar iedeeën om mee op te nemen in de beleidsplanning 2020-2025. 2.800 inwoners surften naar mijn.ninove.be, 345 mensen registreerden zich effectief en 229 voorstellen werden er ingediend. Halfjaarlijks is er een update van de realisaties.

Burgerpanel

Een burgerpanel is een groep van inwoners (representatief samengesteld) waaraan we vragen stellen over onderwerpen die spelen binnen de stad. De samenstelling verloopt correct volgens de wettelijke gegevensbescherming (GDPR).

In april 2021 lanceren we een eerste oproep met een enquête over de coronabeleving en de ervaren maatregelen voor corona in Ninove.

Offline participatie

 (voorlopig niet toepasbaar door corona)

Je kan meedenken en meedoen in workshops, gespreksavonden, panels, buurtcomités, papieren vragenlijsten enz. 

Zelf voorstellen

Heb je zelf nog een participatie-initiatief dat je wil uitproberen? Laat het weten via participatie@ninove.be, dan bekijken we samen of dit gerealiseerd kan worden.


Contact informatie