Abdijpoort

Abdijpoort gevel WeggevoerdenstraatDe abdijpoort was de officiële toegang tot het abdijbeluik en verving de oude Coudenbergpoort die iets verderop naar de spoorweg in de huidige Weggevoerdenstraat was gesitueerd. In de gevel zien we de patroonheiligen van de abdij: Sint-Cornelius, Sint-Cyprianus en Onze-Lieve-Vrouw. De linkse poortboog en bovenbouw zijn veel recenter toegevoegd.