Aanvraag vergunning bewegwijzering sportevenementen

Als je een sportevenement organiseert (wandeltocht, fietstocht, jogging...), waarvoor je wegwijzers moet ophangen op grondgebied van stad Ninove, dan moet je een aanvraag tot vergunning indienen. Drie maanden vóór datum van het evenement stuur je een aanvraag tot bewegwijzering gericht naar het college van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100, 9400 Ninove, via aangetekende zending.

Vul het aanvraagformulier online in. Voeg ook een duidelijk plan bij, samen met een lijst met opgave van de straten, in volgorde van het parcours. Bij gebruik van gewestwegen, duid je op het plan aan waar de bewegwijzering zal hangen. Vergeet niet dat je het formulier moet afprinten en samen met de bijlagen aangetekend moet verzenden!

Met vragen kan je steeds terecht op bewegwijzering@ninove.be.

 


Contact informatie