Riolering

Rioolaansluiting aanvragen

Een standaard gescheiden rioolaansluiting voor een particuliere woning ligt maximaal 80 cm diep en heeft een diameter van 160 mm voor RWA en DWA.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om een aansluiting te realiseren op 80 cm (bv. bij ondiepe hoofdriolering, aanwezigheid andere nutsleidingen,…), daarom is het belangrijk dat je je rioolaansluiting in een zo vroeg mogelijk stadium van de (ver)bouwfase aanvraagt.

Vraag je rioolaansluiting best onmiddellijk aan na het krijgen van je omgevingsvergunning. Dan kan je met je private riolering naar een correcte diepte werken en vermijd je onvoorziene kosten achteraf.

Voor de aansluiting op de openbare riolering moet de bouwheer een aanvraag indienen bij Riopact, de rioolbeheerder van de stad Ninove via www.riopact.be/rioolaansluiting.

Je aanvraag wordt geregistreerd, RioPact start een studie over de uit te voeren aansluiting en maakt een offerte op. Deze offerte zal je worden voorgelegd. 

Voor meer informatie rond rioolaansluitingen en keuringen bij nieuwbouw of renovatie kan je steeds het stappenplan van Riopact raadplegen.

Uniform tarief rioolaansluiting eengezinswoning 

Sinds 1 januari 2021 wordt een uniform tarief voor nieuwe rioolaansluitingen toegepast door Riopact, de rioolbeheerder van de stad Ninove. Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd en is terug te vinden via deze link.

Meer info?

Wat te doen indien je riolering verstopt zit?riolering verstopt?

 Vragen over rioleringen?


Contact informatie