Riolering

Rioolaansluiting aanvragen

Een standaard gescheiden rioolaansluiting voor een particuliere woning ligt maximaal 80 cm diep en heeft een diameter van 160 mm voor RWA en DWA.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om een aansluiting te realiseren op 80 cm (bv. bij ondiepe hoofdriolering, aanwezigheid andere nutsleidingen,…), daarom is het belangrijk dat je je rioolaansluiting in een zo vroeg mogelijk stadium van de (ver)bouwfase aanvraagt.

Vraag je rioolaansluiting best onmiddellijk aan na het krijgen van je omgevingsvergunning. Dan kan je met je private riolering naar een correcte diepte werken en vermijd je onvoorziene kosten achteraf.

Voor de aansluiting op de openbare riolering moet de bouwheer een aanvraag indienen bij Riopact, de rioolbeheerder van de stad Ninove via www.riopact.be/rioolaansluiting.

Je aanvraag wordt geregistreerd, RioPact start een studie over de uit te voeren aansluiting en maakt een offerte op. Deze offerte zal je worden voorgelegd. 

Voor meer informatie rond rioolaansluitingen en keuringen bij nieuwbouw of renovatie kan je steeds het stappenplan van Riopact raadplegen via www.riopact.be/media/1587/rioolaansluitingen-en-keuringen.pdf.

Uniform tarief rioolaansluiting eengezinswoning 

Sinds 1 januari 2021 wordt een uniform tarief voor nieuwe rioolaansluitingen toegepast door Riopact, de rioolbeheerder van de stad Ninove. Dit tarief bedraagt 1.760 euro (exclusief btw).

Tussenkomst in de kostprijs voor rioolaansluiting gerealiseerd vóór 1 januari 2021 - overgangsmaatregel

De kostprijs voor rioolaansluitingen voor eengezinswoningen, gerealiseerd vóór 1 januari 2021, kon in bepaalde gevallen hoger liggen dan 1.750 euro. De stad verleent in deze gevallen een terugbetaling van de meerkost.

Er wordt een overgangsbepaling voorzien zodat facturen hoger dan 1.750 euro, met factuurdatum tot en met 31 december 2020, nog tot en met 30 juni 2021 ingediend kunnen worden voor terugbetaling van de meerkost. Mail je aanvraag naar openbare.werken@ninove.be en voeg volgende stukken bij:

  • een kopie van de betaalde factuur,
  • een kopie van het betalingsbewijs,
  • het rekeningnummer waarop het bedrag boven de 1.750 euro teruggestort mag worden

De aanvragen worden per kwartaal behandeld.

Meer info?

Wat te doen indien uw riolering verstopt zit?riolering verstopt?

 Vragen over rioleringen?


Contact informatie