Riolering

Rioolaansluiting aanvragen

Om een nieuwe aansluiting op de riolering te krijgen, download je het aanvraagformulier voor een huisaansluiting op de riolering en stuur je dit ondertekend naar rioolaansluiting@riopact.be, provinciale directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent - info.oost.vlaanderen@dewatergroep.be).

Je aanvraag wordt geregistreerd en RioPact start een studie over de uit te voeren aansluiting en maakt een offerte op. Deze offerte zal je worden voorgelegd. 

De aansluitingskost voor een huisaansluiting ten laste van de particulier bedraagt maximaal 1.750 euro. 

Tegemoetkoming rioolaansluiting

Als de kostprijs voor een huisaansluiting op de openbare riolering hoger is dan 1.750 euro kan de eigenaar op eigen initietief de meerkost terugvorderen van de stad door afgifte van een kopie van de betaalde factuur en een kopie van het betalingsbewijs bij de dienst openbare werken (openbare.werken@ninove.be). Voor de aansluiting van appartementsgebouw, meergezinswoning en handelszaak wordt er geen toelage verleend.

De aansluitingskost voor appartementen, meergezinswoningen en bedrijven wordt volledig gedragen door de aanvrager.

Verkavelingsreglement voor rioleringen

Meer info?

https://riopact.be/media/1229/oostvlaanderen.pdf

 

Wat te doen indien uw riolering verstopt zit?

 

riolering verstopt?

 Vragen over rioleringen?

  • info@riopact.be: algemene vragen
  • rioolaansluiting@riopact.be: vragen rond rioolaansluitingen
  • advies@riopact.be: vragen rond omgevingsloket
  • interventie@riopact.be: vragen rond interventies 

Contact informatie