Riolering

Rioolaansluiting aanvragen

Om een nieuwe aansluiting op de riolering te krijgen, download je het aanvraagformulier voor een huisaansluiting op de riolering en stuur je dit ondertekend naar de dienst openbare werken, binnendienst, Centrumlaan 100, 9400 Ninove - openbare.werken@ninove.be of naar de procinciale directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent - info.oost.vlaanderen@dewatergroep.be).

Je aanvraag wordt geregistreerd en de Watergroep start een studie over de uit te voeren aansluiting en maakt een offerte op. Deze offerte zal je worden voorgelegd en na akkoord wordt het aansluitingsdossier ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

Gaat het college akkoord, dan wordt de machtiging tot uitvoering opgestuurd naar de Watergroep en naar de aanvrager. Vanaf dat ogenblik kan je een uitvoeringsdatum plannen met de Watergroep (Nederwijkstraat 263, 9400 Ninove, 054 32 38 11).

De aansluitingskost voor een huisaansluiting ten laste van de particulier bedraagt maximaal 1.750 euro. 

Tegemoetkoming rioolaansluiting

Als de kostprijs voor een huisaansluiting op de openbare riolering hoger is dan 1.750 euro kan de eigenaar op eigen initietief de meerkost terugvorderen van de stad door afgifte van een kopie van de betaalde factuur en een kopie van het betalingsbewijs op de dienst openbare werken. Voor de aansluiting van appartementsgebouw, meergezinswoning en handelszaak wordt er geen toelage verleend.

De aansluitingskost voor appartementen, meergezinswoningen en bedrijven wordt volledig gedragen door de aanvrager.

Verkavelingsreglement voor rioleringen

 

Wat te doen indien uw riolering verstopt zit?riolering verstopt?


Contact informatie