Riolering

Rioolaansluiting aanvragen

Een standaard gescheiden rioolaansluiting voor een particuliere woning ligt maximaal 80 cm diep en heeft een diameter van 160mm voor RWA en DWA.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om een aansluiting te realiseren op 80cm (bv. bij ondiepe hoofdriolering, aanwezigheid andere nutsleidingen,…), daarom is het belangrijk dat je je rioolaansluiting in een zo vroeg mogelijk stadium van de (ver)bouwfase aanvraagt.

Vraag je rioolaansluiting best onmiddellijk aan na het krijgen van je omgevingsvergunning. Dan kan je met je private riolering naar een correcte diepte werken en vermijd je onvoorziene kosten achteraf.

Voor de aansluiting op de openbare riolering moet de bouwheer een aanvraag indienen bij Riopact, de rioolbeheerder van de stad Ninove via https://www.riopact.be/rioolaansluiting/

Je aanvraag wordt geregistreerd, RioPact start een studie over de uit te voeren aansluiting en maakt een offerte op. Deze offerte zal je worden voorgelegd. 

De aansluitingskost voor een huisaansluiting ten laste van de particulier bedraagt maximaal 1.750 euro. 

Tegemoetkoming rioolaansluiting

Als de kostprijs voor een huisaansluiting op de openbare riolering hoger is dan 1.750 euro kan de eigenaar op eigen initiatief de meerkost terugvorderen van de stad door afgifte van een kopie van de betaalde factuur en een kopie van het betalingsbewijs bij de dienst openbare werken (openbare.werken@ninove.be). Voor de aansluiting van appartementsgebouw, meergezinswoning en handelszaak wordt er geen toelage verleend.

De aansluitingskost voor appartementen, meergezinswoningen en bedrijven wordt volledig gedragen door de aanvrager.

Verkavelingsreglement voor rioleringen

Meer info kan je terugvinden op de website van Riopact.

 

Wat te doen indien uw riolering verstopt zit?

 

riolering verstopt?

 Vragen over rioleringen?

  • info@riopact.be: algemene vragen
  • rioolaansluiting@riopact.be: vragen rond rioolaansluitingen
  • advies@riopact.be: vragen rond omgevingsloket
  • interventie@riopact.be: vragen rond interventies 

Contact informatie