Aanplanten van bomen en bossen

Het brede publiek wordt er zich stilaan van bewust dat in dichtbevolkte gebieden de natuur, en zeker de bomen, de leefbaarheid helpen verbeteren. Niet alleen als kostbare luchtzuiveraar, maar ook als wind-, stof- en geluidsopvangend element kunnen bomen generaties lang diensten bewijzen.

Bomen

Voor het planten van bomen zijn er in Ninove enkele aparte regels als het gaat over plantafstanden. Bomen mogen slechts geplant worden op een afstand vereist door vaste en erkende gebruiken in Ninove, deze van het Land van Aalst.

  • Hoogstammige bomen moet op minstens 0,84 meter van de scheidingslijn geplant worden
  • Een scheerhaag tot 1,60 meter hoogte moet op minstens 0,42 meter van de scheidingslijn geplant worden
  • Een kaphaag tot onbepaalde hoogte moet op minstens 0,84 meter van de scheidingslijn geplant worden.

Hoogtambomen moeten wettelijk minstens op 0,84 meter van de scheidingslijn geplant worden maar in volwassen toestand mogen de takken niet overhangen bij de buur. Daarom wordt aangeraden om hoogstambomen op minstens 2 meter van de scheidingslijn te planten.

Bomen of hagen kunnen wel op de perceelsgrens worden geplaatst mits een overeenkomst tussen beide eigenaars. Geschillen worden behandeld door de vrederechter.

De stad Ninove geeft ook een premie voor het aanplanten van streekeigen bomen, hagen, ...in het buitengebied.

Voor het aanplanten van bomen of ander groen op openbaar domein kan het stadsbestuur toelating en subsidie geven. In het reglement staan alle voorwaarden in detail beschreven. De aanvraagformulieren moeten worden bezorgd aan de dienst leefmilieu.

Bossen 

Voor het aanplanten van bossen in landbouwgebied is een toelating van het college van burgemeester en schepenen nodig. Het aanvraagformulieren moet bezord worden aan de dienst leefmilieu. Meer informatie over het bebossen van landbouwgronden is te vinden in een brochure van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen.

Voor het aanplanten van bossen in natuurgebied is een toelating nodig van het Agentschap voor Natuur en Bos. Meer info over de aanvraag voor vegetatiewijziging kan bekomen worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos (Oost-Vlaanderen).


Contact informatie