Aanplanten van bomen en bossen

Iedereen wordt er zich stilaan van bewust dat in dichtbevolkte gebieden de natuur, en zeker de bomen, de leefbaarheid helpen verbeteren. Niet alleen als kostbare luchtzuiveraar, maar ook als wind-, stof- en geluidsopvangend element kunnen bomen generaties lang diensten bewijzen.

Bomen

Als je een boom of haag wil planten, moet je bepaalde afstanden respecteren. Hiervoor gelden de vaste en erkende gebruiken van het Land van Aalst:

  • hoogstammige bomen moet op minstens 0,84 meter van de scheidingslijn geplant worden. In volwassen toestand mogen de takken niet overhangen bij de buur. Daarom wordt aangeraden om hoogstambomen op minstens 2 meter van de scheidingslijn te planten.
  • een scheerhaag tot 1,60 meter hoogte moet op minstens 0,42 meter van de scheidingslijn geplant worden
  • een kaphaag tot onbepaalde hoogte moet op minstens 0,84 meter van de scheidingslijn geplant worden.

Bomen of hagen kunnen wel op de perceelsgrens worden geplaatst mits een overeenkomst tussen beide eigenaars. Geschillen worden behandeld door de vrederechter.

De stad Ninove geeft ook een premie voor het aanplanten van streekeigen bomen, hagen, ...in het buitengebied.

Voor het aanplanten van bomen of ander groen op openbaar domein kan het stadsbestuur toelating en subsidie geven. In het reglement staan alle voorwaarden in detail beschreven. De aanvraagformulieren bezorg je aan de dienst leefmilieu.

Bossen 

Voor het aanplanten van bossen in landbouwgebied is een toelating van het college van burgemeester en schepenen nodig. Het aanvraagformulieren bezorg je aan de dienst leefmilieu. Meer informatie over het bebossen van landbouwgronden vind je in een brochure van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen.

Voor het aanplanten van bossen in natuurgebied is een toelating nodig van het Agentschap voor Natuur en Bos. Meer info over de aanvraag voor vegetatiewijziging kan je krijgen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (Oost-Vlaanderen).


Contact informatie