Aanplakkingen en bewegwijzering

Naar aanleiding van de wildgroei en het willekeurig plaatsen van publiciteitsborden en panelen op het openbaar domein voor allerhande manifestaties (wandeltochten, feesten, beurzen, markten, tentoonstellingen, voorstellingen, ...), heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om geen toelatingen meer te verlenen voor het plaatsen van deze borden. Op openbaar domein mogen enkel nog affiches voor activiteiten op grondgebied van Ninove aangeplakt worden op de officiële aanplakzuilen

Op privé-eigendom langs gemeentewegen mag je aanplakken met toelating van de eigenaar.

Wie borden plaatst op privé-terrein langs gewestwegen moet toelating krijgen van de eigenaar én van de administratie Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest. De aanvraag hiervoor gebeurt via de stad en kan door middel van het aanvraagformulier organisatie evenementen.

Toelating voor bewegwijzering (wandeltochten, fietsrally's, motorhappenings, enz.) wordt wél verleend. Je vindt meer info hierover op de pagina 'Aanvraag vergunning bewegwijzering sportevenementen'.

Affiches met een kleinere oppervlakte dan 15 dm² (dat is net iets groter dan het A3-formaat) zijn vrij van zegeltaks. Voor affiches met een oppervlakte groter dan 15 dm² en kleiner dan 1 m², bedraagt de zegeltaks 0,10 euro per exemplaar. Voor affiches groter dan 1 m² bedraagt de zegeltaks 0,50 euro per m².


Contact informatie