Aanpassing van de geslachtsregistratie

Maak een afspraak

Personen die overtuigd zijn dat hun genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat hen bij hun geboorte werd toegeschreven, kunnen hun geslachtsregistratie laten aanpassen. De aanpassing is een administratieve procedure. Er worden geen medische eisen gesteld.

Voorwaarden

- Belg zijn

- meerderjarig zijn of vanaf 16jaar mits bijkomende voorwaarden.

Procedure

De procedure bestaat uit 2 stappen:

- De aangifte: je doet een aangifte en overhandigt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van je woonplaats je identiteitsbewijs en een eerste ondertekende verklaring voor je wil tot geslachtswijziging. Daarna ontvang je een ontvangstbewijs met nuttige data. De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt de procureur des Konings op de hoogte van de aangifte. Binnen de drie maanden geeft de procureur des Konings advies.

- Opmaak van de akte: bij positief advies ga je na minimum 3 maanden en maximum 6 maanden terug naar de burgerlijke stand met je identiteitsbewijs, het afgeleverde ontvangstbewijs en een tweede verklaring, waarin je herhaalt dat je de geslachtsregistratie in jouw geboorteakte wil veranderen. De ambtenaar maakt de akte voor de aanpassing van je geslacht op en vermeldt de aanpassing ook op de kant van akten die betrekking hebben op jezelf en op je afstammelingen in de eerste graad (kinderen). Daarna krijg je een uitnodiging om je identiteitskaart te laten aanpassen.

Meebrengen

- identiteitsbewijs

Bedrag

Gratis, maar je zal na de procedure een uitnodiging krijgen om je identiteitskaart te vernieuwen.

Maak een afspraak

Contact