Zomer onttrekkingsverbod uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

De voorbije jaren werd Vlaanderen meermaals geconfronteerd met periodes van droogte en waterschaarste. Veel onbevaarbare waterlopen werden hierbij geconfronteerd met zeer lage debieten en peilen, tot zelfs droogval toe. In juli 2021 werd een uitvoeringsbesluit op de wet onbevaarbare waterlopen goedgekeurd waarbij specifiek aandacht aan deze problematiek besteed werd. Op 1 januari 2022 worden in uitvoering van dit besluit een aantal maatregelen actief om het risico op droogteschade maximaal te voorkomen.

Water onttrekken

Wil je water onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht, dan moet je dit melden aan de waterloopbeheerder. Om dit vlot te laten verlopen, is er een e-loket wateronttrekkingen. Dit e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, beheerd door de gemeentes, de polders en wateringen, de provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Captatieverbod

Daarnaast komt er in Oost-Vlaanderen een zomer (tussen 1 april en 31 oktober) captatieverbod uit ecologisch zeer kwetsbare waterlopen. Dit zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde én een klein debiet. Indien hieruit onttrekkingen plaatsvinden dan heeft dit logischerwijs meteen een grote impact. Een dergelijk captatieverbod is noodzakelijk om de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren. Voor onder meer zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad is dit cruciaal. 

Meer specifiek zal er voor Oost-Vlaanderen een onttrekkingsverbod gelden van 1 april tot en met 31 oktober uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in de stroomgebieden opgenomen in het besluit van de gouverneur

Voor Ninove is er een captatieverbod voor de Molenbeek/Wolputbeek:

  • OVL-285: Molenbeek/Wolfputbeek (kaart)
  • OVL-286: Dender van monding Molenbeek/Wolfputbeek (excl.) tot monding Hoezebeek (excl.).
Uitzonderingen
 
Op de onttrekkingsverboden zijn volgende uitzonderingen van toepassing:
 
  • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie
  • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.

Contact informatie