Wijziging van een verkavelingsvergunning

Als je perceel grond gelegen is in een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling en je wil het verkavelingsplan en/of de stedenbouwkundige voorschriften wijzigen, moet je een verkavelingswijziging aanvragen.


Contact informatie