Aanvraag vergunning wielerwedstrijden

Drie maanden vóór de wedstrijddatum stuur je een aanvraag tot organisatie aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100, 9400 Ninove.

De aanvraag is opgesteld in 7-voud voor organisaties die gebruik maken van gewestwegen en in 3-voud voor wedstrijden die enkel gebruik maken van gemeentewegen. Je gebruikt steeds het officiële aanvraagformulier en je voegt ook een duidelijk plan (in 7-voud of 3-voud) van het parcours en een lijst met opgave van de straten die worden gebruikt, in volgorde van het parcours toe.

Na ontvangst van de aanvraag wordt deze door de dienst secretariaat overgemaakt aan de dienst sport, die instaat voor de volledige verwerking van de vergunning.

Vul het aanvraagformulier online in. Vergeet niet dat je het formulier wel nog moet afprinten en samen met de bijlagen aangetekend moet verzenden!

Met vragen kan je steeds terecht op wielerwedstrijden@ninove.be.

Kalender

Alle wielerwedstrijden in Ninove vind je op de affiche wielerkalender 2019.


Contact informatie