Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen, zijn wettelijk samenwonend. Deze aangifte geeft een zekere juridische bescherming.

Twee personen die in België een woning delen kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk gaan samenwonen met een familielid.

Voorwaarden

  • meerderjarig zijn
  • handelingsbekwaam zijn
  • niet verbonden zijn door een huwelijk of andere vorm van geregistreerd partnerschap.
  • ingeschreven zijn op hetzelfde adres

Procedure

Je komt samen met je partner de verklaring afleggen bij de dienst burgerzaken. 

Je krijgt een ontvangstbewijs mee, een bewijs van betaling, en tegelijk wordt de verklaring van de wettelijke samenwoning in het rjksregister bijgewerkt.

Je kan, tegen betaling, een boekje wettelijke samenwoning verkrijgen. Net zoals bij het trouwboekje heb je hier ook de mogelijkheid om er de kinderen te laten in vermelden.

Meebrengen

  • Identiteitskaarten
  • het contract van de notaris (wanneer er al een soortgelijk contract opgemaakt is).

Bedrag

De wettelijke samenwoning laten registeren is gratis.

Indien je een boekje wettelijke samenwoning wenst dient er 20€ betaald te worden.

Uitzonderingen

Wettelijk samenwonen stopzetten

Elke wettelijke samenwoning houdt van rechtswege op te bestaan wanneer één van de contracterende partijen huwt of overlijdt. De wettelijke samenwoning kan ook beëindigd worden door onderlinge toestemming van beide partijen of door het eenzijdig te beëindigen, dit gebeurt door een deurwaarder en kost 180€. Deze kosten worden betaald door diegene die de wettelijke samenwoonst wil stopzetten.


Contact

Activiteiten zoeken