Intergemeentelijk samenwerkingsverband HANDEL, samen en sociaal

Op 28 november 2013 stapte de stad Ninove in in een intergemeentelijk samenwerkingsverband: HANDEL, samen en sociaal.
HANDEL staat voor de deelnemende gemeenten Haaltert, Aalst, Ninove, Denderleeuw, Erpe-Mere en Lede.

De interlokale vereniging 'HANDEL samen & sociaal' heeft tot doel een regierol te spelen inzake sociale economie en de regionale samenwerking tussen de leden te organiseren, om door middel van schaalvergroting de doeltreffendheid van het voeren van een beleid inzake sociale economie in het werkgebied te vergroten en zo te streven naar een kwaliteitsverhoging van de geboden dienstverlening en beleidsondersteuning.

Inhoudelijk wordt gestreefd naar een integrale en gecoördineerde aanpak door intergemeentelijke en intersectorale samenwerking bij de uitbouw van een volwaardige en performante sociale economie en een aanbod van sociale tewerkstelling.

De regierol wordt uitgevoerd rond 3 pijlers/doelstellingen:

  • meer kansengroepen aan het werk
  • drempels naar werk wegwerken
  • zorgsector als hefboom voor tewerkstelling.

De stad Aalst treedt op als beherende gemeente voor de interlokale vereniging 'HANDEL samen & sociaal'. De zetel van de interlokale vereniging is dan ook gevestigd op het stadhuis van Aalst, met adres te Grote Markt 3, 9300 Aalst.


Contact informatie

Contactpersonen