Ambulante handel tijdens manifestaties ter bevordering van de lokale handel of het lokale gemeenschapsleven

Dit zijn occasionele manifestaties georganiseerd of voorafgaand (!) toegelaten door de gemeentelijke overheid die tot doel hebben de lokale handel of het leven in de gemeente te bevorderen.

Voorbehouden aan:

  • plaatselijke handelaars, ambachtslui, landbouwers, kwekers of producenten of deze die uitgenodigd zijn door de burgemeester of zijn afgevaardigde (vrijstelling leurkaart)
  • de verenigingen en instellingen die de belangen van deze professionele groepen verdedigen
  • verkopers met een niet-commercieel karakter die voldoen aan art 7 KB 24-7-2006 (verkopen met een menslievend, sportief, cultureel doel enz…).

Alle deelnemers moeten een identificatiebord plaatsen aan hun kraam (uitzondering: handelaars die verkopen vóór hun winkel).

Particuliere verkopers kunnen niet deelnemen aan deze manifestaties.

 

 

 

 

 

 

 

Witte Donderdag - jaarlijks terugkerend commercieel hoogtepunt in het centrum van Ninove, start van het paasweekend

1 mei-markt (Rechteroever) - vindt jaarlijks plaats op 1 mei

Topdag (Ninove centrum) - vindt steeds plaats tijdens het laatste weekend van juni

Jaarmarkt en Belanobraderij - worden georganiseerd tijdens het eerste weekend van september

Sunday Shopday - eerste zondag van oktober

 

Opgelet!

Inschrijvingen voor deelname aan de braderijen gebeuren via de organiserende handelswijk.


Contact informatie