Migratie naar Ninove

Verhuizen naar een nieuwe woonplaats is een spannende gebeurtenis. Het is een belangrijke stap in jouw leven. Mensen kiezen een nieuwe woonplaats vaak om positieve redenen. Je hebt een nieuwe job gevonden, je kon je eigen woning kopen, jouw kinderen kunnen naar een goede school of je was op zoek naar een rustige, veilige en groene buurt. 

Maar verhuizen naar een nieuwe woonplaats is niet evident. Je ruilt een vertrouwde omgeving voor iets nieuws. Je moet letterlijk en figuurlijk jouw weg zoeken in deze nieuwe omgeving. Verhuis je naar een nieuwe woonplaats in een ander land, dan zorgen de taal en het verschil in cultuur en gewoontes dat het extra moeilijk is om jouw weg te vinden.

Verhuizen naar een nieuwe woonplaats vraagt dus een aanpassing. Het aanpassen aan deze nieuwe omgeving noemen we integratie. Enerzijds heb je zelf een aantal interesses, noden, doelen en dromen in je leven. Aanpassing is nodig om deze in jouw nieuwe omgeving te bereiken. Anderzijds verwacht de ontvangende samenleving een minimale aanpassing van een nieuwkomer. Deze minimale aanpassing noemen we inburgering.

Onthaalgesprek

Stad Ninove wil zorgden dat je als nieuwe inwoner met migratieachtergrond (nieuwkomer) zo snel mogelijk start met integratie en dat jouw integratie zo vlot mogelijk verloopt. Als nieuwkomer heb je recht op een onthaalgesprek. Je spreekt over jouw levensdoelen en inburgering. Samen met een expert van de stad stel je een plan op. In dit plan staan de verschillende stappen die je moet nemen in de eerste fase van jouw integratieproces.

Toeleiders

De toeleiders helpen je om jouw plan uit te voeren. Toeleiders helpen je jouw weg te vinden. Zij gaan mee naar een dienst of organisatie (bijvoorbeeld om je in te schrijven in een school, bij de VDAB, gemeente of ziekenfonds). Zij zijn er om jou dingen aan te wijzen en de werking ervan uit te leggen (zoals geldautomaat, ticketautomaat, uurregeling bij bushalte). Zij luisteren naar jouw problemen en zoeken samen met je naar een oplossing.


Contact informatie