Denk mee over de Dendervallei

9
sep
2020

Ninove ligt in een gebied dat gevoelig is voor wateroverlast. Om die overlast in de toekomst in te perken en schade te voorkomen, start de stad samen met een aantal partners het strategisch plan Ruimte voor Water Dendervallei.

Waarom?

Het typische reliëf en de toegenomen bebouwing zorgen ervoor dat de Dendervallei gevoelig is voor overstromingen. In de toekomst verwachten we intensere neerslagbuien én langere periodes van droogte. Ook een droge bodem zorgt voor sneller afstromend water, waardoor de Dender op korte tijd nog meer water moet slikken en op bepaalde plekken overstroomt. Als we die wateroverlast willen inperken en schade willen voorkomen, moeten we nu actie ondernemen.

Wat willen we bereiken met het project?

We gaan op zoek naar oplossingen voor de overstromingsproblematiek die meteen ook troeven bieden voor de vallei. Denk aan mogelijkheden voor natuur, landbouw, wonen, toerisme en economie. Zo werken we aan een veerkrachtige Dendervallei.

Schade door overstromingen aanpakken, dat doen we het best door een combinatie van verschillende maatregelen te nemen:

  • overstromingen beheersen (beschermen of protectie)
  • schade door overstromingen voorkomen of verminderen (preventie)
  • voorbereid zijn als er zich toch een overstroming voordoet (paraatheid)

Dat noemen we meerlaagse waterveiligheid. Deze aanpak vraagt een goede samenwerking tussen waterbeheerders, ruimtelijke planners, middenveldorganisaties, crisis- en hulpdiensten én burgers.

Wie stuurt het project?

Het project is een intiatief van De Vlaamse Waterweg nv, departement Omgeving, Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Ninove. Deze partners werken samen met verschillende actoren in de Denderstreek.

Hoe kan jij je steentje bijdragen?

In november gaan we graag met jou in gesprek. Deel je ideeën, ga in gesprek met beleidsmakers en mensen uit je buurt en draag zo je steentje bij aan het Strategisch Plan. Meer informatie volgt in het najaar. Hou de website www.ruimtevoorwater.be in de gaten en schrijf je in op de nieuwsbrief.

Wil je vandaag al aan de slag gaan?

Je kan heel wat doen om overstromingen mee te helpen voorkomen:

  • regenwater opvangen en hergebruiken
  • je oprit en terras ontharden
  • een regenwatervijver aanleggen

Meer tips vind je op www.ruimtevoorwater.be.

Nieuwsgierig naar meer?

De hele maand september vind je een infotentoonstelling aan het stadspark, ter hoogte van ’t Oeverstekske, de voetgangersbrug over de Dender. Neem er gerust een kijkje!


Contact

Activiteiten zoeken