Wateroverlast

Hulp bij wateroverlast

Bij overstromingen of hevige regenval ten gevolge van noodweer zoals aangekondigd door het KMI, pompt de brandweer gratis de ondergelopen huizen leeg. 

Bij pompwerken met een andere oorzaak kan de brandweer een factuur sturen naar het adres waar de interventie werd uitgevoerd. Meer info over de interventies waarvoor je moet betalen, lees je in het retributiereglement van de hulpverleningszone Zuid-Oost.

Hoe hulp vragen?

  • Bel in geval van wateroverlast bij extreem weer naar 1722. De 112-lijn staat tijdens deze momenten roodgloeiend en dient vrijgehouden te blijven voor spoedgevallen.
  • Maak gebruik van het E-loket van de hulpverleningszone Zuid-Oost om interventies voor wateroverlast en stormschade in te geven.
  • Bel enkel naar 112 als er nood is aan redding of sprake is van een levensbedreigende situatie.
  • Als je belt naar 112, wacht dan rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw aan het begin van de wachtlijst te staan

Zandzakjes

De stad stelt zandzakjes ter beschikking van de bevolking in geval van wateroverlast en in geval van een onvoorziene omstandigheid (hevige stortbuien, breuk in een waterleiding, enz.). De burger kan op deze momenten (indien nodig preventief) zandzakjes komen halen bij de technische dienst, P. de Montplein 10. Geef dan eerst een seintje via 054 50 54 00.

Wat doet de stad preventief?

De technische dienst doet structureel opvolging van de kritische krooshekkens (constructies die allerlei drijvend materiaal (hout, plastiek)… tegenhouden, zodat de doorstroming van het water gewaarborgd blijft). Dit gebeurt minimum één keer per week doorheen het hele jaar, ook als het niet regent. Dan wordt de waterstand en de stand van het schof opgenomen, en wordt de te nemen actie besproken. Op sommige locaties gebeurt dit manueel, bij andere met een kraan (vb. aan Carrefour). Bij hevige regenval of regelmatige regenval gedurende een aantal dagen, gebeuren de controles dagelijks. Op kritieke momenten en punten gebeurt de controle zelfs meermaals per dag. De technische dienst ontvangt dagelijks een gedetailleerd weerrapport specifiek voor Ninove, en is ook ingeschreven op een rapport dat hen de waterstanden bezorgt.

Wat helaas meer en meer wordt vastgesteld is dat de verstoppingen het gevolg zijn van sluikafval (blikjes, plastiek, ...). Deponeer je afval dan ook niet in de grachten! Sluikstorten is sowieso verboden, en heeft gevolgen op vele vlakken. Ook bij zware regenval dus. Niet alleen huisvuil verstopt grachten en krooshekkens. Ook aangelande eigenaars wordt gevraagd om snoeihout, gevallen takken e.d. rondom de beek te ruimen. Op het ogenblik dat de beek iets uit haar oevers treedt, worden deze twijgen, takken en zelfs boomstammen meegesleurd met de stroming...

Hoe kan je je voorbereiden op wateroverlast en overstromingen?

Op de website risico-info.be lees je heel wat tips.


Contact informatie