Wateroverlast

Hulp bij wateroverlast

Bij overstromingen of hevige regenval ten gevolge van noodweer zoals aangekondigd door het KMI, pompt de brandweer gratis de ondergelopen huizen leeg. 

Bij pompwerken met een andere oorzaak zoals een openstaande kraan of een lek (ook op de openbare weg), stuurt de brandweer een factuur naar de begunstigde van de interventie (dus het adres waar de interventie werd uitgevoerd).

Hoe hulp vragen?

  • Bel in geval van wateroverlast omwille van noodweer naar de brandweer 054 33 35 66. De 112-lijn staat tijdens deze momenten roodgloeiend en dient vrijgehouden te blijven voor spoedgevallen.
  • Bel enkel naar 112 als er nood is aan redding of sprake is van een levensbedreigende situatie.
  • Als je belt naar 112, wacht dan rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw aan het begin van de wachtlijst te staan

Zandzakjes

De brandweer stelt zandzakjes ter beschikking van de bevolking in geval van wateroverlast en in geval van een onvoorziene omstandigheid (hevige stortbuien, breuk in een waterleiding, enz.). De burger kan op deze momenten ook zelf (indien nodig preventief) zandzakjes komen halen in de brandweerkazerne (Désiré De Bodtkaai 3 te Ninove). Toch kan je het best vooraf even bellen op het nummer 054 33 35 66.

Wat doet de stad preventief?

De technische dienst doet structureel opvolging van de kritische krooshekkens (constructies die allerlei drijvend materiaal (hout, plastiek)… tegenhouden, zodat de doorstroming van het water gewaarborgd blijft). Dit gebeurt minimum één keer per week doorheen het hele jaar, ook als het niet regent. Dan wordt de waterstand en de stand van het schof opgenomen, en wordt de te nemen actie besproken. Op sommige locaties gebeurt dit manueel, bij andere met een kraan (vb. aan Carrefour). Bij hevige regenval of regelmatige regenval gedurende een aantal dagen, gebeuren de controles dagelijks. Op kritieke momenten en punten gebeurt de controle zelfs meermaals per dag. De technische dienst ontvangt dagelijks een gedetailleerd weerrapport specifiek voor Ninove, en is ook ingeschreven op een rapport dat hen de waterstanden bezorgt.

Wat helaas meer en meer wordt vastgesteld is dat de verstoppingen het gevolg zijn van sluikafval (blikjes, plastiek, ...). Deponeer je afval dan ook niet in de grachten! Sluikstorten is sowieso verboden, en heeft gevolgen op vele vlakken. Ook bij zware regenval dus. Niet alleen huisvuil verstopt grachten en krooshekkens. Ook aangelande eigenaars wordt gevraagd om snoeihout, gevallen takken e.d. rondom de beek te ruimen. Op het ogenblik dat de beek iets uit haar oevers treedt, worden deze twijgen, takken en zelfs boomstammen meegesleurd met de stroming...

Hoe kan je je voorbereiden op wateroverlast en overstromingen?

Op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen kan je een folder met informatie raadplegen. De folder  ”Bent u voorbereid op een overstroming?” licht toe wat je kan doen voor, tijdens en na overstromingen en ze bevat een handige checklist voor het samenstellen van je noodpakket. Bijkomende informatie kan je ook steeds raadplegen op de website risico-info.be.