Tegemoetkoming sociale zekerheid

Wat?

Wanneer je een bepaalde graad van handicap hebt, kan je een aanvraag indienen voor het bekomen van een tegemoetkoming bij FOD Sociale Zekerheid.

  • Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). Ben je tussen 21 en 65 jaar en heb je omwille van een handicap minder mogelijkheden om te werken of ben je helemaal niet in staat om te werken, dan heb je misschien recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming
  • Integratietegemoetkoming. Ben je tussen 21 en 65 jaar en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten, dan kom je misschien in aanmerking voor het bekomen van een integratietegemoetkoming.

Voorwaarden?

 Om recht te hebben op één van deze tegemoetkomingen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • je handicap moet erkend worden door FOD
  • je inkomsten en deze van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden
  • minimumleeftijd is 21 jaar
  • inschrijving in bevolkings- of vreemdelingenregister
  • gedomicilieerd zijn in België en er ook werkelijk verblijven

(bij sommige voorwaarden zijn uitzonderingen mogelijk) 

Hoe?

Sinds 1 juli 2016 kan je alleen nog online een aanvraag indienen.

Via www.myhandicap.belgium.be kan je:

  • een aanvraag indienen
  • nagaan op welke voordelen je recht hebt.

Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart en pincode. 

Vul de vragenlijst in. De dienst neemt rechtstreeks contact op met jouw behandelend geneesheer.

Hulp nodig?

De dienst sociale zaken van de stad of je mutualiteit  kan je hierbij helpen. Breng zeker je identiteitskaart, rekeningnummer de naam van je benhandelend geneesheer mee.

FOD Sociale Zekerheid heeft elke eerste maandag van de maand een spreekuur in het stadhuis. Dit gaat door van 13.00 uur tot 15.00 uur in vergaderzaal 2, Centrumlaan 100, 9400 Ninove.  

Reeds erkend of een dossier ingediend?

Via het contactformulier van FOD Sociale Zekerheid kan je wijzigingen in jouw dossier doorgeven of een parkeerkaart of verminderingskaart voor het openbaar vervoer aanvragen. Het is dus niet nodig om telkens een nieuw dossier in te dienen.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst sociale zaken van de stad via sociale.zaken@ninove.be of 054 31 32 45 of op de website van FOD Sociale Zekerheid www.handicap.belgium.be.


Contact informatie