Vreugdeschoten

Voor het lossen van vreugdeschoten (ook gekend als een ‘schieting’) naar aanleiding van een huwelijk heb je toelating van de burgemeester nodig.

Hoe aanvragen?

Dien je aanvraag  minstens 3 weken vooraf in bij de burgemeester, Centrumlaan 100, Ninove, burgemeester@ninove.be. Vermeld in de aanvraag zeker:

  • de naam van de aanvrager
  • het adres van de aanvrager 
  • de datum en het tijdstip van het afvuren van de vreugdeschoten
  • de namen en het adres van het huwend koppel
  • indien afwijkend ook het adres waar de vreugdeschoten zullen afgevuurd worden.

Voorwaarden

Aan de toelating worden altijd volgende voorwaarden gekoppeld:

  • De omwonenden moeten tijdig verwittigd worden van de geplande huwelijksschieting en de bijhorende geluidshinder
  • Het doorgaand verkeer mag niet gehinderd worden
  • Het afvuren van de vreugdeschoten moet uiterlijk om 22.00 u beëindigd worden
  • Het schieten moet worden stopgezet telkens er hinder blijkt of op vraag van een politiedienst